Organisatiebeheersing en risicomanagement : Verdiepingstraining - VLAAMSE REGIONALE BESTUREN


De steeds hogere eisen en verwachtingen omtrent organisatiebeheersing en risicomanagement
Opleiding Financieel Beleid 170290

Omschrijving

Organisatiebeheersing en risicomanagement stellen steeds hogere eisen en verwachtingen binnen de publieke sector.

Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op de concrete invulling voor Vlaamse Regionale besturen. De docent focust op de specifieke processen en risico's binnen Vlaamse Regionale besturen, rekening houdend met de instructies inzake organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen.

Belangrijke opmerking:

Voor wie vooraf nog een opfrissing wil van de basisprincipes inzake organisatiebeheersing en risicomanagement, verwijzen wij naar de "Basismodule" organisatiebeheersing en risicomanagement.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot personen die in Vlaamse regionale besturen die hetzij op afdelings- of organisatieniveau verantwoordelijk zijn/zullen worden voor organisatiebeheersing/interne controle en risicomanagement.

Voorkennis

Basiskennis organisatiebeheersing en risicomanagement, eventueel verworven via de opleidngsmodule "gemeenschappelijk basistraject organisatiebeheersing en risicomanagement".

Programma

 • Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op de specifieke karakteristieken van organisatiebeheersing en risicobeheersing van Vlaamse agentschappen en departementen:
 • het specifieke wettelijke kader voor de Vlaamse agentschappen en departementen en de toepassing van de leidraad organisatiebeheersing (Audit Vlaanderen)
 • de praktische toepassing op processen eigen aan het Vlaamse bestuursniveau.
  Aan de hand van zorgvuldig gekozen oefeningen aangepast aan de Vlaamse Administratie worden de diverse stappen inzake organisatiebeheersing en geïntegreerd risicomanagement toegepast, zoals onder meer :
  • Financiële planning;
  • HR-processen :
   • instroom van personeel
   • tijdsbeheer en verloning
   • vergoedingen en voordelen
   • begeleiden van de uitstroom van medewerkers
   • introductie van nieuwe medewerkers
  • opmaken onderhoudsplan gebouwen
  • enz.

Dhr. POL KERREMANS is Director bij KPMG Advisory Risk Consulting, Internal Audit, Risk & Compliance Services en heeft een zeer ruime ervaring opgebouwd met interne controle / risicobeheer / interne audit in de publieke sector.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.