Organisatiebeheersing en risicomanagement : Verdiepingsmodule - VLAAMSE LOKALE BESTUREN


De specifieke processen en risico's binnen Vlaamse lokale besturen
Opleiding Financieel Beleid 170289

Omschrijving

Organisatiebeheersing en risicomanagement stelt steeds hogere eisen en verwachtingen binnen de publieke sector.

Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op de concrete invulling voor Vlaamse lokale besturen. De docent focust op de specifieke processen en risico's binnen Vlaamse lokale besturen, rekening houdend met de instructies inzake organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen.

Belangrijke opmerking:

Voor wie vooraf nog een opfrissing wil van de basisprincipes inzake organisatiebeheersing en risicomanagement, verwijzen wij naar de "basismodule" organisatiebeheersing en risicomanagement.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot personen die in Vlaamse lokale besturen hetzij op afdelings- of organisatieniveau verantwoordelijk zijn/zullen worden voor organisatiebeheersing/interne controle en risicomanagement.

Voorkennis

Basiskennis organisatiebeheersing en risicomanagement, eventueel verworven via de gemeenschappelijk "Basismodule" van het opleidingstraject organisatiebeheersing en risicomanagement, is vereist.

Programma

Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op de specifieke karakteristieken van organisatiebeheersing en risicobeheersing van Vlaamse lokale besturen:

 • het specifieke wettelijke kader voor lokale besturen en de toepassing van de leidraad organisatiebeheersing (Audit Vlaanderen) binnen deze besturen.
 • de praktische toepassing op processen eigen aan lokale besturen.
  Aan de hand van zorgvuldig gekozen oefeningen aangepast aan het lokale bestuursniveau worden de diverse stappen inzake organisatiebeheersing en geïntegreerd risicomanagement toegepast, zoals o.m.:
  • opmaak van het meerjarenplan en budget
  • aankopen van leveringen en diensten
  • gemeentelijke belastingen en retributies
  • opvolgen van debiteuren
  • aanwerven van medewerkers
  • etc.

Dhr. POL KERREMANS is Director bij KPMG Advisory Risk Consulting, Internal Audit, Risk & Compliance Services en heeft een zeer ruime ervaring opgebouwd met interne controle / risicobeheer / interne audit in de publieke sector.