Organisatiebeheersing en risicomanagement : Verdiepingsmodule - FEDERALE BESTUREN


Praktijkgerichte opleiding voor gevorderden aangepast aan het Federale bestuursniveau
Opleiding Financieel Beleid 170291

Omschrijving

Organisatiebeheersing en risicomanagement stelt steeds hogere eisen en verwachtingen binnen de publieke sector.

Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op de concrete invulling voor Federale besturen. De docent focust op de specifieke processen en risico's binnen Federale besturen, rekening houdend met de instructies inzake organisatiebeheersing van de Federale Interne Auditdienst

Belangrijke opmerking:

Voor wie vooraf nog een opfrissing wil van de basisprincipes inzake organisatiebeheersing en risicomanagement, verwijzen wij naar de "basismodule organisatiebeheersing en risicomanagement".

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot personen die in Federale besturen hetzij op afdelings- of organisatieniveau verantwoordelijk zijn/zullen worden voor organisatiebeheersing/interne controle en risicomanagement.

Voorkennis

U hebt en basiskennis organisatiebeheersing en risicomanagement, eventueel verworven via de opleidngsmodule "gemeenschappelijk basistraject organisatiebeheersing en risicomanagement".

Programma

Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op de specifieke karakteristieken van organisatiebeheersing en risicobeheersing van Federale overheidsdiensten:

a)  het specifieke wettelijke kader voor Federale  overheidsdiensten.

b) de praktische toepassing op processen eigen aan het Federale bestuursniveau.

Aan de hand van zorgvuldig gekozen oefeningen aangepast aan het Federale bestuursniveau worden de diverse stappen inzake organisatiebeheersing en geïntegreerd risicomanagement toegepast zoals onder meer:

  • aangaan van verbintenissen (met een financieel-budgettaire weerslag)
  • registratie van aankopen
  • organiseren van overheidsopdrachten
  • evaluatie van medewerkers
  • opleiding en vorming van medewerkers
  • etc.

Dhr. POL KERREMANS is Director bij KPMG Advisory Risk Consulting, Internal Audit, Risk & Compliance Services en heeft een zeer ruime ervaring opgebouwd met interne controle / risicobeheer / interne audit in de publieke sector.