Organisatiebeheersing en risicomanagement in de publieke sector : BASISMODULE (gemeenschappelijk)


De fundamenten
Opleiding Financieel Beleid 170287

Omschrijving

Organisatiebeheersing en risicomanagement stelt steeds hogere eisen en verwachtingen binnen de publieke sector.

Hoewel de verschillende bestuursniveaus zeer uiteenlopende processen en en risico's moeten beheren is een solide kennis van de basisprincipes van organisatiebeheersing een belangrijk fundament voor correcte toepassing.

Deze BASISMODULE behandelt de thema's inzake organisatieheersing en risicomanagement die gemeenschappelijk zijn voor de ganse publieke sector.

Belangrijke opmerking: aansluitende modules

Voor wie zich verder wil verdiepen in de concrete invulling voor een specifieke overheidsdienst (lokaal, regionaal of federaal), kan hiervoor terecht in één van onze "verdiepingsmodules" voor:

 • Lokale Vlaamse besturen
 • Vlaamse Regionale besturen
 • Federale besturen

In de verdiepingsmodules wordt vervolgens aangeknoopt met de specifieke processen en risico's alsook met de instructies inzake organisatiebeheersing (Audit Vlaanderen of Federale Interne Auditdienst) die voor de respectievelijke overheidsdiensten van toepassing zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot personen die op afdelings- of organisatieniveau verantwoordelijk zijn/zullen worden voor organisatiebeheersing/interne controle en risicomanagement.

Voorkennis

Voor deze basisopleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

Sessie 1: Interne controle / Organisatiebeheersing

 • Inleiding: Wat is interne controle / organisatiebeheersing?
 • Referentiekader: COSO-ERM
 • Inschatting van maturiteit van de organisatiebeheersing
 • Diverse ervaringen binnen de overheid
 • Audit
 • '3 lines of defence'

Sessie 2: Risicobeheer

 • Wat is risicobeheer?
 • Strategisch vs. Operationeel
 • Verschillende stappen:
  • Inventariseren
  • Analyseren en evalueren
  • Reactie
  • Monitoring
  • Rapportering

Dhr. Pol Kerremans is Director bij KPMG Advisory Risk Consulting, Internal Audit, Risk & Compliance Services en heeft een zeer ruime ervaring opgebouwd met interne controle / risicobeheer / interne audit in de publieke sector.