Milieuschadeverzekering - Escala


Praktische duiding vanuit juridisch en praktisch standpunt
Opleiding Financieel Beleid 110608

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding hebt u beter inzicht in wat de verzekeringsmaterie inzake milieupolis inhoudt, en hebt u zicht of de huidige polis voldoende is.

Omschrijving

Vaak valt de verzekering van milieurisico's terug op de dekking van pollutieschade in traditionele polissen, zoals brandverzekering, BA uitbating en BA na levering.

Enerzijds blijven een aantal principes binnen deze polissen vrij algemeen, en zijn deze misschien niet de beste optie voor de verzekerbaarheid van milieurisico's. Ook als rekening wordt gehouden met de verplichte milieuverzekering (opgelegd in de milieureglementering), kan de vraag gesteld worden of de traditionele polissen voldoende zijn.

Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de vraag in welke mate de traditionele polissen milieurisico's dekken, de vergelijking met de bestaande milieupolissen, telkens met aandacht voor de wettelijke bepalingen inzake milieureglementering.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot medewerkers van openbare en lokale besturen en non-proft instanties die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de verzekeringen.

Voorkennis

Van de deelnemers vragen we een algemene voorkennis van verzekeringsdossier binnen het bestuur of de instantie waar ze werken.

Programma

 • Overzicht objectieve (foutloze) aansprakelijkheidregelingen van bijlang bij milieuschadegevallen
  • Soort schadegeval
  • Aansprakelijkheidsregelingen
  • Wettelijke basis
 • Algemene principes in de traditionele verzekeringspolissen
  • Soorten polis (BA uitbating, brandverzekering, etc.)
  • Toelichting dekking
 • Vergelijking met milieuschadeverzekeringspolis
  • Soorten schade: oa bodem- en grondwaterverontreiniging, geurhinder, luchterontreiniging, etc. (accidenteel / gradueel
  • Immateriële schade met oorzaak op of in verzekerde locatie
  • Schade van lichamelijke of materiële aard met oorzaak in verontreiniging
  • Ecologische schade: inbegrepen?
  • Kosten voor aanpassing bedrijfsinstallatie ifv milieuwetgeving

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.