Juridisch toepassing van de indicatieve tabel letselschade


Actuele rechtspraak - juridische interpretaties
Opleiding Financieel Beleid 131009

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U krijgt een duidelijk en praktisch beeld van de verschillende interpretaties en toepassingen van de nieuwe indicatieve tabel inzake letselschade in de actuele rechtspraak.

Omschrijving

Sinds 1994 speelt de indicatieve tabel inzake lestelschade een grote rol bij de juridische afhandeling van letselschade en de bepaling van eventuele financiële vergoedingen. Regelmatig wordt deze tabel aangepast aan de actuele situatie.

Maar ook de juridische interpretatie van de indicatieve tabel is vaak onderhevig aan fundamentele aanpassingen en tendenzen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

U bent betrokken bij de juridische afhandeling van dossiers betreffende letselschade en wil u verdiepen in de interpretatie van de nieuwe indicatieve tabel in de actuele rechtspraak.

Deze opleiding richt zich in eerste plaats naar verzekeringstussenpersonen, maar eveneens naar juristen en advocaten omdat de opleiding handelt over de praktische toepassing van de tabel binnen de rechtspraak.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming:

  • punten FSMA
  • punten OVB
indicatieve-tabel-lestelschade-1-1_2013-1009.jpg

Programma

Tijdens deze opleiding wordt aan de hand van praktische cases uit het nieuwe boek van Michel Sommerijns, de huidige interpretatie van de indicatieve tabel in de actuele rechtspraak van nabij bekeken. Hieruit blijkt alvast dat de opvolging van de indicatieve tabel in sommige gevallen sterk uiteenlopend is.

Michel Sommerijns, jurist en specialist lichamelijke schade (Schaderegelaar ALLIANZ). Michel Sommerijns is de auteur van verschillende boeken betreffende letselschade en de indicatieve tabel.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.