Inkoop in openbare besturen en openbare instellingen


Een goed inkoopbeleid begint met een goede administratie
Opleiding Financieel Beleid 130990

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 Deze opleiding inkoop in de openbare besturen verdeelt de aandacht tussen vier onontbeerlijke aspecten van inkoop, namelijk tactische inkoop, inkoopadministratie en onderhandelen met leveranciers en waar nodig tips in verband met de wet op de overheidsopdrachten.

Omschrijving

Als inkoper in een openbaar bestuur of openbare instelling streeft u naar de beste prijs/ kwaliteitsverhouding en leverbetrouwbaarheid. In de praktijk is dat niet altijd eenvoudig. Tegelijkertijd is er de laatste jaren veel aandacht voor het beperken en beheersen van de kosten door stagnerende of dalende  werkingsmiddelen. Vanwege deze focus op kostenbeheersing zal de belangstelling voor het inkoopgebeuren bij openbare besturen en instellingen dan ook nog verder gaan stijgen : een beter inkoop heeft directe invloed op het budget.

Deze opleiding inkoop voor de openbare besturen en openbare instellingen verdeelt de aandacht tussen vier onontbeerlijke aspecten van inkoop, namelijk tactische inkoop, inkoopadministratie en onderhandelen met leveranciers en kort een aantal tips in verband met de toepassing de wet op de overheidsopdrachten waar van toepassing in het inkoopproces.  Een goed inkoopbeleid begint met een goede administratie. Een inkoper uit de openbare besturen en openbare  instellingen die goed kan onderhandelen, levert ook meteen meerwaarde op.  De kleine maar zeer nuttige tips in verband met de wet op de overheidsopdrachten en e-procurement zorgen dat dit een unieke inkoop opleiding is op maat van het openbaar bestuur.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

U bent (operationeel)verantwoordelijk voor de inkopen van een openbare bestuur.

U wilt op korte termijn de inkoopadministratie verbeteren en efficiënter uitvoeren. U wilt tijdens het onderhandelen sterker staan in uw schoenen. U hebt reeds voldoende kennis van de wet op de overheidsopdrachten en e-procurement daar enkel de valkuilen tijdens het inkoopproces van de openbare besturen worden aangehaald.

Programma

Tijdens deze opleiding worden er drie luiken behandeld met voorbeelden uit de openbare besturen:

Luik 1: Tactische inkoop

 • Structuur, taken en organisatie van de inkoopafdeling
 • Inkoop in onze organisatie, vandaag en in de toekomst
 • Van aanvraag tot bestelling
  • Nieuwe inkoopmarkten vinden
  • Leveranciers kiezen
  • Marktprijzen tegen elkaar uitspelen
  • Accuraat meten aankoopbehoeften van je dienst :  van prijsaanvraag tot bestelling
 • Afsluiten in een win-win situatie

Luik 2: Inkoopadministratie en inkooptechnieken

 • Van bestelling tot levering
  • Prijsaanvragen richten aan leveranciers
  • Checklist van een offertebespreking
 • Van levering tot betaling factuur
 • Inkoopdocumenten binnen de onderneming
 • Informatica voor inkopers

Luik 3: Negotiatietechnieken

 • Communicatie en assertiviteit
 • Teamwerk en groepsdynamica
 • Aandachtspunten tijdens kennismakingsgesprek
 • Voorbereiding van een goed inkoopgesprek
 • Verbale en non-verbale communicatietechnieken
 • Verkooptechnieken van leveranciers ontdekken en doorzien

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.