Efficiënt & effectief subsidiebeheer: subsidies vinden in de non-profit en openbare sector


Het Europese, federale en regionale subsidielandschap
Opleiding Financieel Beleid 160252

Introductie

Subsidies kunnen een makkelijke manier zijn om nieuwe projecten op gang te trekken of extra inkomsten en draagkracht te genereren voor iedere organisatie. Toch laten veel organisaties regelmatig kansen liggen om kleine of grote subsidieprojecten in te dienen en goedgekeurd te krijgen.

Het subsidielandschap is immers zeer groot. En vaak is het moeilijk om door het bos de bomen nog te zien. Toch schuilen er zeker ook voor organisaties uit de non-profit en openbare sector grote mogelijkheden.

Met deze opleiding krijgt u een heel concrete en praktijkgerichte inleiding op het Europese, federale en regionale subsidielandschap. We schetsen een globaal beeld van verschillende mogelijke subsidiebronnen en -procedures en focussen daarbij uitgebreid op die mogelijkheden die relevant zijn voor uw sector en werkveld.

Cursisten kunnen na deze opleiding makkelijker subsidiekansen detecteren, sneller inspelen op diverse subsidiebronnen en subsidiedossiers met een hogere slaagkans opmaken. We reiken daarbij een aantal makkelijke en bruikbare handvaten, criteria en tips aan die uw zoektocht versnellen en vergemakkelijken en uw succesratio aanzienlijk kunnen verhogen.

Uniek aan deze opleiding is daarbij ook dat deze opleiding eindigt met een gedetailleerde subsidiescan op maat van uw organisatie waarbij de lesgever bij u in de organisatie effectief mee nadenkt over mogelijkheden en kansen en samen met u een uitgebreide subsidiescan opstelt voor uw organisatie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Bent u bezig met de voorbereiding of uitvoering van één of meerdere projecten waarvan u vermoedt dat het in aanmerking zou kunnen komen voor subsidies , maar weet u niet waar te zoeken? Of wil u eens een duidelijk overzicht van alle subsidie- en financieringskansen die uw organisatie mogelijk links laat liggen? Dan is deze opleiding iets voor u ...

Deze opleiding richt zich op organisaties uit de non-profit en openbare sector actief  binnen het ruime welzijnsveld. Medewerkers, leidinggevenden of beleidsverantwoordelijken van lokale besturen en vzw's binnen de ruime zorg- en welzijnssector die meer zicht willen krijgen op de subsidiekansen van hun organisatie en/of specifieke projectideeën zijn welkom op deze opleiding. Enige voorkennis van het subsidielandschap is niet vereist.

Met het oog op een efficiëntie leerervaring en om maximaal op maat te werken laten wij maximaal 6 deelnemers toe tot deze opleiding.

Programma

Deze opleiding combineert een eerste klassiek opleidingsgedeelte van 2 halve dagen met een uniek on-site vervolg waarbij er op maat binnen de schoot van uw organisatie een onderbouwde subsidiescan en -advies opgemaakt wordt.

DAGDEEL 1 - SUBSIDIES IN DE NON-PROFITSECTOR

INTRODUCTIE

a) Doelstellingen en programma training

b) Overzicht van het globale subsidielandschap

c) Subsidies in de praktijk: sprekende illustraties en projectvoorbeelden uit de sector

d) Bespreking ervaringen, do's en don'ts

e) Een subsidiezoektocht binnen de welzijnssector: hoe begin ik daaraan?

FEDERALE, REGIONALE, LOKALE, ... SUBSIDIES en FINANCIERINGSBRONNEN

a) Thematisch overzicht van de mogelijkheden voor de welzijnssector

b) Reglementering: (co)financiering, rapporteringen, ...

c) Een succesvolle aanvraag opmaken: aanpak, tips en tricks

d) Een voorbeeld uit de praktijk

DAGDEEL 2 - EEN SPECIFIEKE BLIK OP EUROPESE SUBSIDIES

a) Thematisch overzicht opportuniteiten EU-subsidies voor de welzijnssector

b) Haalbaarheidsanalyse en kosten-batenanalyse: een noodzakelijke stap

c) Reglementering: (co)financiering, partnerschappen, disseminatie, ...

d) Een geïntegreerd proces van aanvraag tot rapportering

e) Een succesvolle aanvraag opmaken: aanpak, tips en trics

f) Een overzicht van Europese subsidietools: zoekmotoren, partnernetwerken, subsidie-agentschappen, ...

g) Een voorbeeld uit de praktijk

Afsluitend: voorbereiding DAGDEEL 3

DAGDEEL 3 - SUBSIDIE-ADVIES OP MAAT

Dit derde dagdeel is behoorlijk uniek in haar opzet. Tijdens dit dagdeel komt de lesgever/consultant ter plaatse en zit hij samen met u en eventuele belangrijke stakeholders binnen uw organisatie rond de tafel om een onderbouwde subsidie-analyse op te maken.

Hiervoor gebruikt hij input van de cursist en organisatie (beleidsplannen, jaarrekeningen, kwaliteitsverslagen, lopende projecten, investeringslijsten, ...) en gaat hij samen met u aan de slag om tot een gedetailleerde subsidiescan te komen. Deze scan identificeert de verschillende mogelijkheden die er specifiek binnen uw organisatie zijn en matcht deze ineens aan de mogelijke concrete projecten en projectideeën binnen uw organisatie. Bedoeling is dat deze scan een zeer concreet overzicht schetst van de subsidiemogelijkheden en u als organisatie en cursist ook ineens een aantal zeer concrete handvaten aanreikt om hiermee aan de slag te gaan.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 24/04/2020 09:30 12:30
vrijdag 24/04/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Provincie Antwerpen - Kamp C
 • Britselaan 20
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 21/11/2019 09:30 12:30
donderdag 21/11/2019 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Glenn Weyers was jarenlang actief als Vlaams Coördinator van het doelstelling 2-subsidieprogramma van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Daarna werkte hij jarenlang als subsidie-adviseur en manager bij Ernst & Young. Daar begeleidde hij diverse organisaties uit de non-profit en openbare sector bij de zoektocht naar en het beheren van subsidies.

Deze expertise binnen het ruime subsidielandschap combineert hij met eigen ervaringen binnen de non-profitsector: zo was hij zelf actief als departementshoofd "Burger & Samenleving" bij een lokaal bestuur en is hij momenteel directeur personeel & organisatie bij een Antwerpse vzw uit de welzijnssector.

In die zin kan hij cursisten zowel vanuit zijn rol als subsidiebeheerder, subsidieconsultant als subsidiezoeker tips en info geven die op maat, concreet en resultaatgericht is.