Doorrekenen van BTW-kosten voor vzw’s


Vermijd onnodig geldverlies
Opleiding Financieel Beleid 120786

Omschrijving

Doorrekenen van kosten is een problematiek waar alle bedrijven, organisaties, overheden, instellingen vroeg of laat mee geconfronteerd worden.

Belastingplichtigen die reeds over een btw nummer beschikken stellen zich hierbij vaak de vraag welke btw-behandeling toegekend moet worden aan het doorrekenen van kosten, zeker als het over verschillende goederen en/of diensten gaat.

Niet-belastingplichtigen of belastingplichtigen met een bijzonder statuut die nog niet over een btw-nummer beschikken stellen zich vaak de vraag in welke mate ze btw-plichtig worden louter omwille van het doorrekenen van diverse kosten.

Wanneer de betrokken doorrekeningen dan ook nog eens plaatsvinden in een internationale context, wordt de zaak nog complexer.

Deze btw-topic is een gespecialiseerde update waar de problematiek van de doorrekening van kosten en de bijhorende problemen worden besproken, aan de hand van de algemene principes die nader toegelicht worden door concrete praktijkvoorbeelden.

Het betreft hier geen droge opsomming van wetteksten, maar materiaal uit de praktijk waar men onmiddellijk aan de slag mee kan.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Bestuurders & medewerkers van vzw's

Programma

Doorrekening van:

 • kosten in het kader van een hoofdhandeling
 • belastingen en verzekeringspremies
 • huurgelden
 • kosten voor advocaat en notaris
 • intellectuele diensten
 • personeelskosten
 • financiële transacties
 • ...

Hierbij geven we ook aandacht aan:

 • de typische intra-company toestanden
 • het ten laste leggen van of aanrekenen aan de klant van kosten boven de eigenlijke verkoopprijs
 • de btw-eenheid

Filip De Scheemaeker

Filip is Btw Manager bij De Witte - Viselé Associates in België en heeft ruim 8 jaar ervaring in het adviseren van Belgische en internationale cliënten op het vlak van btw alsmede in het verlenen van assistentie wat betreft hun dagdagelijkse verplichtingen.

 

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.