Balansen lezen en begrijpen voor de social profit sector NIEUW

Opleiding Financieel Beleid 180699

Omschrijving

U hebt niet noodzakelijk een economische opleiding genoten maar u wilt meer inzicht opdoen in de financiële rapporten (balans, resultatenrekening,...) die door organisaties  worden opgemaakt en gepubliceerd. Deze jaarrekening bevat een schat aan informatie die, mits een correcte interpretatie, essentieel is wil men een organisatie kunnen beoordelen.

In deze hands-on opleiding neemt de docent u mee doorheen de opbouw van balans en resultatenrekening en belicht de belangrijke bouwstenen en hun onderlinge verhoudingen. U krijgt een correct begrip van de jaarrekening en zo hebt u meteen ook meer inzicht in de kritische manier waarop externen (banken, leveranciers, overheid,...) tegen de structuur aankijken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die meer inzicht wil verwerven in de balans  en de resultatenrekening teneinde sterker te staan tegenover subsidiërende overheid, klanten, leveranciers,financiële instellingen ...

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Het programma is opgebouwd rond zorgvuldig gekozen cases.

Naast de voorbeelden uit de praktijk die de theoretische onderbouw concretiseren, is er voldoende  ruimte voor interactie met de docent. Om deze reden houdt Escala het aantal deelnemers beperkt. Een goed gestructureerde syllabus is voorzien.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

U hebt inzicht in de belangrijke bouwstenen van balans en resultatenrekening en begrijpt op kritische wijze de belangrijkste onderlinge verhoudingen (ratio's) die de financiële gezondheid van de organisatie bepalen.

Programma

Opbouw van de jaarrekening (basisinstrument voor financiële analyse)

·wettelijke verplichtingen

·balans: opbouw en inhoud

·resultatenrekening: opbouw en inhoud

·toelichting: opbouw en inhoud

Belangrijkste verhoudingen (ratio's) en financiële begrippen in de jaarrekening

·Vaste en vlottende activa, eigen en vreemd vermogen

·Waardering, betekenis 'vlottend', 'opeisbaarheid',...

·liquiditeit, solvabiliteit, ...

·rentabiliteit, afschrijvingen, cashflow

·subsidieafhankelijkheid , toegevoegde waarde

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 20/06/2019 09:30 12:30
donderdag 20/06/2019 13:30 16:30
donderdag 27/06/2019 09:30 12:30
donderdag 27/06/2019 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • SBM Gent
  • Tramstraat 63
  • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • F: 051/268754
  • info@escala.be