Assisteren bij het invullen van de aangifte personenbelasting


De basisbegrippen
Opleiding Financieel Beleid 140434

Omschrijving

Medewerkers in de non-/social profit krijgen vaak vragen van hun cliënten i.v.m. hun aangifte personenbelasting. Gezien de vele wetswijzigingen en het jaarlijks wijzigende aangifteformulier is het geen evidentie om te antwoorden op vragen en het juiste advies te geven.

Tijdens deze opleiding loodsen we u doorheen de aangifte personenbelasting en alle basisbegrippen. Hierbij geven we speciale aandacht aan vervangende inkomsten.

We garanderen dat u antwoord krijgt op al uw vragen, want we doen beroep op een echte expert: Dave Geerts, adviseur bij de F.O.D. financiën.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers binnen de non & social profit die aangesproken worden om te helpen bij het invullen van de aangifte personenbelasting.

Programma

 • Inleiding
  • Wie moet er een aangifte invullen?
  • Volmachten
  • Tax-on-web vs papieren aangifte
 • Overlopen van de verschillende vakken, met bijzondere aandacht voor
  • Controle van vooraf ingevulde gegevens
  • Personalia en de wijzigende gezinstoestand
  • Vervangende inkomens
  • Belastingverminderingen
 • Checklist van documenten die de cliënt best meebrengt

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.