Arbeidsongevallen Privaat

Opleiding Financieel Beleid 060506

Omschrijving

In ons rechtsysteem worden de arbeidsongevallen en de weg- werkongevallen geregeld door de wetten van 10 april 1971 voor wat de private sector betreft en die van 03 juli1967 voor wat de publieke sector betreft.

Deze dualiteit en verschillende behandeling van arbeidsongevallen met lichamelijke schade in functie van de private of publieke sector is historisch gegroeid en bestaat tot op heden.

In deze opleiding bestuderen we het bestaande systeem in de private sector sector zoals deze wordt geregeld door de wet van 10/04/1971.

Zoals gezegd wordt de nadruk gelegd op de reglementering terzake in de private sector. Om een coherent inzicht te krijgen, wordt deze opleiding gegeven in twee sessies waarbij tijdens de eerste voornamelijk een theoretische inleiding zal worden gegeven en de tweede meer aan praktijkgevallen zal gewijd zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Beheerders verzekeringsdossiers, medewerkers personeelsdienst, dienst preventie, administratie uit de private sector.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

Sessie 1

 • De wet van 10 april 1971 en uitvoerende besluiten: inleiding en structuur
 • Wat stellen de arbeidsongevallen in België voor?
 • Op wie zijn de arbeidsongevallen van toepassing?
 • Omschrijving van een arbeidsongeval:
  • Wat is een plotse gebeurtenis?
  • Wat is een uitwendige oorzaak?
  • Wat is een letsel?
 • Wat betekent 'tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst'?
 • Wanneer is een arbeidsongeval een weg-werk ongeval?

Sessie 2

 • De vergoedingen van een arbeidsongeval:
  • Berekening van het basisloon
  • Schadeloosstelling van een dodelijk arbeidsongeval
  • Schadeloosstelling van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • Schadeloosstelling van een blijvende arbeidsongeschiktheid
  • Vergoeding van prothesen
  • Andere vergoedingen
 • Procedures