Vlaamse Maatstaf Duurzaam wonen & bouwen: Breeam voor Vlaanderen


Het evalueren van de duurzaamheid
Opleiding Bouw en installatie 131047

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U kunt een bouwproject gaan evalueren op vlak van duurzaamheid met z'n verschillende aspecten
 • U kunt zowel in ontwerp-, uitvoerings- en gebruiksfase de ecologische voetafdruk van gebouwen onder controle houden

Introductie

De Vlaamse overheid wil een eenduidig kader bieden om gebouwen en hun omgeving te beoordelen op alle aspecten van duurzaamheid. Daarom is er de Vlaamse maatstaf duurzaam wonen en bouwen : het referentiekader voor duurzaam wonen en bouwen in Vlaanderen, dat bepaalt wat de Vlaamse overheid daaronder verstaat.

Omschrijving

Als eerste toepassing is een instrument voor woningbouw ontwikkeld. De Vlaamse maatstaf voor duurzaam wonen en bouwen: duurzame woningbouw, die op 17 februari door de Vlaamse Regering werd meegedeeld,  kan toegepast worden op zowel alleenstaande woningen als appartementen, zowel nieuwbouw als renovatie. Hij bouwt voort op de bestaande instrumenten, maar werkt knelpunten weg. De maatstaf is een instrument gebaseerd op internationaal erkende systemen, maar aangepast aan de Vlaamse regelgeving.  

De maatstaf wil bouwteams een inzicht geven in de duurzaamheid van hun bouwproject. Daartoe is het instrument opgesplitst in thematische hoofdstukken, zoals 'water', 'energie' of 'materiaal en afval'. Elk themahoofdstuk bevat een reeks maatregelen die duurzaamheid bevorderen en die geldig zijn voor één of meerdere fasen van het bouwproject - van de selectie van de bouwplaats tot de oplevering en de ingebruikname. Per geïmplementeerde maatregel kunnen punten verdiend worden. Na het doorlopen van het instrument kan de gebruiker inschatten hoe hij scoort per thema en hoe het volledige project scoort.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

energiedeskundigen, EPB verslaggevers, architecten, studiebureau's

Voorkennis

basiskennis bouw en energie is wenselijk.

Programma

 • Inleiding en omkadering
 • Duurzaamheidscriteria
  • management
  • transport
  • water
  • landgebruik en ecologie
  • vervuiling
  • materiaal en afval
  • energie
  • gezondheid, comfort en sociale waarde
  • innovatie
 • Case en conclusies

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.