Rookmelders in gebouwen


De wetgeving, het nut en specificaties
Opleiding Bouw en installatie 120632

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van de opleiding is men op de hoogte van wetgeving, nut en specificaties van rookmelders

Introductie

Sinds midden 2009 zijn in Vlaanderen rookmelders verplicht in nieuwe woningen en woningen na grondige renovatiewerken.

De rookmeldersverplichting die wordt opgelegd via het decreet houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders, van 1 juni 2012 (ook gekend als het "rookmeldersdecreet") voorziet een gefaseerde invoering voor woningen met een lopend huurcontract dat dateert van vóór 1 januari 2013. Voor nieuwe huurcontracten die vanaf 1 januari 2013 worden afgesloten, is de rookmeldersverplichting wel meteen van toepassing.

Alle huurwoningen moeten vanaf 2013 voorzien moeten zijn van minstens één rookmelder per bouwlaag van de woning.

Omschrijving

Doel van deze opleiding is een duidelijke omschrijving te geven van wat de wetgeving omtrent rookmelders juist beoogt.

Naast deze wetgeving wordt de werking van dergelijke rookmelders uiteengezet, alsook aspecten zoals onderhoud en verschillende types.

Om een beter inzicht te hebben in de lokalisering van dergelijke rookmelders in woningen worden de brandtechnische aspecten onder het licht gehouden. Op deze wijze krijgt men een beter beeld over het nut van de rookmelders en het correct plaatsen ervan, zodat ze ook effectief levens kunnen redden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

architecten, ingenieurs, interieurarchitecten, installateurs, medewerkers studiebureaus, syndici, vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, ...

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

Deze opleiding is een theoretische uiteenzetting van wetgeving, doorspekt met tal van praktische voorbeelden en toepassingen.

Programma

SESSIE 1

Wettelijk kader

  • Verplichting
  • Toepassing

Brandrisico

  • Ontstaan en ontwikkeling van een brand
  • Analyse van een woning ifv brand

 

SESSIE 2

De rookmelder

  • Soorten
  • Werking van een rookmelder
  • Locatie van de rookmelder
  • Onderhoud

Casevoorbeelden

 

 

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.