Hernieuwbare energie: Micro WKK & Biomassa


Warmtekrachtkoppeling en Biomassa in combinatie voor grotere gebouwen
Opleiding Bouw en installatie 140489

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na de opleiding kan u warmtekrachtkoppeling juist situeren binnen het totale energie- en milieugebeuren. Door kennis van de voor- en nadelen op verschillende vlakken leert u inzicht verwerven bij de juiste inschatting van een mogelijke toepassing van warmtekrachtkoppeling.

Omschrijving

Men gebruikt soms thermische processen waarvan het rendement nogal laag is. Zeker voor de productie van elektriciteit is de warmte, die bij de opwekking ontstaat, eigenlijk nutteloos en dus een verspilling van primaire energie. In de huidige sfeer van almaar grotere bewustwording over de effecten van broeikasgassen als CO2, is de vermindering van verbruikte hoeveelheden fossiele brandstof de oplossing bij uitstek. Rendementsverbetering door warmtekrachtkoppeling (WKK) is hierbij een interessante opportuniteit. De cursus probeert een volledig beeld te schetsen van de verschillende aspecten die in het WKK en het Biomassa verhaal met hun combinaties en toepassingen en vooral waarom ze zo belangrijk zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Verantwoordelijlken voor (bouw)projecten binnen openbare besturen en instellingen, social en nonprofitsector
 • Hoofden en medewerkers technische diensten:
  • Facilitair beheer
  • Duurzaamheid
  • Patrimonium
 • Producerende bedrijven met warmtevraag
 • Technici uit de energie- ,milieusector, sociale woningsector
 • Energieauditoren en -deskundigen

Programma

WKK installatie:

 • WKK terminologie
 • WKK technologieën
 • Elektrische aspecten van WKK
 • Toepassingsgebieden van WKK
 • Ecologie rond WKK
 • Economie rond WKK
 • Wetgeving rond WKK
 • Optimaal WKK-ontwerp
 • Uitgewerkt ontwerpvoorbeeld

Biomassa:

 • Verbrandingstechniek
 • Selectie en conceptkeuze van de warmteproductie
 • Samenstelling van de installatie
 • Hydraulische systemen
 • Selectie biomassabrandstof
 • Voorbehandeling van de brandstof
 • Opslag van de biomassa
 • Economie van de installatie
 • bespreking en case studie
 • de voordelen van de samengestelde installatie

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.