Elektriciteit op de bouwplaats


Is mijn of zijn werfkast in orde?
Opleiding Bouw en installatie 130177

Introductie

Naast het aanleren van onderstaande specifieke topics, alsook een controle kunnen uitvoeren op het door onderaannemers uitgevoerde werk. Ideaal vervolg op deze opleiding is het volgen van de cursus BA5 voor degene die elektrische werkzaamheden wil uitvoeren op de werf.

Omschrijving

In deze opleiding verwerf je de nodige technische kennis om elektrische machine uitrustingen te ontwerpen en te bouwen volgens de huidige geldende normen en richtlijnen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Instanties (openbare besturen, gemeenten, OCMW, brandweer, Leger, Technische dienst,...) die verantwoordelijkheid dragen over of instaan en/of opvolgen van de veiligheid van elektriciteit op de bouwplaats.

Bijkomende info

Zelf instaan voor: persoonlijke beschermingsmiddelen en klein gereedschap indien nodig (zie eerste les).

elektriciteit--veiligheid--ba5-1-2_2013-177.jpg
elektriciteit--veiligheid--ba5-1-1_2013-177.jpg
elektriciteit--veiligheid--ba5-1-4_2013-177.png

Programma

Driefasen wisselspanning en stroom

 • Opwekken van een driefasen spanning
 • Aantal draden voor een driefasen systeem
 • Sterschakeling
 • Aansluiting van verbruikers
 • Spanning en stroom bij sterschakeling
 • Driehoekschakeling
 • Aansluiting van verbruikers
 • Spanning en stroom bij driehoekschakeling
 • Wanneer ster- en wanneer driehoekschakeling?
 • Vermogen bij een driefasenstelsel
 • Energieverbruik
 • Metingen op driefasige netten met belasting in ster of driehoek (praktijk)

Distributie netsystemen

 • TT net
 • IT net
 • TN-S net
 • TN-C net en TN-CS net
 • Overzicht beveiligingen
 • Praktische diagnose bij driefasige voedingssystemen en beveiligingen, controle aard- en equipotentiale verbindingen (praktijk)

Beschermingsmaatregelen tegen

 • Algemene voorschriften voor elektrisch materieel
 • Rechtstreekse aanraking
  • IP waarden
 • Onrechtstreekse aanraking
  • Aarding
  • Equipotentiale verbindingen
  • Verliesstroomschakelaar
 • Kortsluiting en overbelasting
  • Soorten veiligheid en eigenschappen
  • Maximale kortsluitstroom
 • Herkennen en controle van beveiligingen en aarding (praktijk)
 • Oorzaak uitschakeling beveiliging kunnen inschatten (praktijk)

Elektriciteit op de werf

 • A.R.E.I. : artikels in verband met elektriciteit op de werf
 • Elektrische energie voorziening
  • Netaansluiting: aanvraag en eisen leverancier
  • Generatoren: vermogen en eisen
 • Werfkast: uitrusting
 • Kabels: types, doorsnede en beveiliging, bescherming
 • Stopcontacten: paddenstoelen, verlengkabels
 • Verlichting op de werf
 • Elektrisch gereedschap
 • Keuring: schema en controle

Uitwerking praktisch voorbeeld(en) (praktijk)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.