De oplevering praktisch bekeken


Alle aspecten van de laatste én heel belangrijke fase in het bouwproces
Opleiding Bouw en installatie 130843

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

  • U weet waar u op moet letten bij de oplevering
  • U kent de procedures die u moet volgen
  • U bent zich bewust van de gevolgen van de oplevering

Introductie

In het bouwproces is de oplevering voor zowel de bouwheer als de uitvoerder een heel belangrijk moment. Als bouwheer is het echter niet altijd duidelijk waar allemaal op gelet dient te worden en welke procedure gevolgd moet worden.

Omschrijving

De oplevering van een gebouw is de laatste én een heel belangrijke fase in het bouwproces. Het is immers nú dat het werk goed- of afgekeurd dient te worden. Het is ook de laatste kans om fouten en gebreken aan te wijzen, want als de werken goedgekeurd en aanvaard worden, is dat in principe definitief.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot directieleden, gebouwbeheerders, verantwoordelijken technische dienst die betrokken zijn bij de oplevering van bouwwerken.

Methodologie

hoorcollege met tal van praktische voorbeelden

Programma

  • juridische aspecten van de oplevering
  • technische aspecten van de oplevering
  • belang en gevolgen van de oplevering
  • wat in geval van weigering van oplevering
  • tips voor een duidelijke oplevering

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.