Centrale Verwarming - basis


De eenheid centrale verwarmingsketels
Opleiding Bouw en installatie 140462

Omschrijving

Moet u als medewerker van de technische dienst of klusjesdienst vaak herstellingen uitvoeren aan de CV (centrale verwarming)? Of moet u dit in de toekomst doen? Dan is deze opleiding een aanrader voor u!

De eenheid centrale verwarmingsketels omvat het plaatsen en aansluiten van warmtegeneratoren (ketels) en toebehoren aan de verwarmingsinstallatie, het rookgaskanaal en de verschillende nutsleidingen. De gebruikelijke verbindingen worden toegepast. Het vullen en ontluchten van de installatie en ook het aansluiten van de installatie op de verwarmingscollectoren behoren tot deze module.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers uit technische diensten en klusjesdiensten die onderhoud en herstellingen moeten uitvoeren aan Centrale Verwarming:

 • Medewerkers sociale economie
 • Sociale huisvestingsmaatschappijen
 • OCMW's
 • Buurt- en nabijheidsdiensten
 • Steden en gemeenten
 • ...

Voorkennis

U hebt een basiskennis van installaties.

Methodologie

Hoofdzakelijk praktijk afwisselend met theoriemomenten

Programma

Theorie:

 • Eigen werkzaamheden plannen
 • Materialen, producten en gereedschappen
 • Materiaalhoeveelheden
 • Uitvoeringsplannen
 • Meettechnieken
 • Bouwvaktermen
 • Werkvolgorde en werkmethode
 • Centrale verwarmingsketels
 • Monteren
 • Aansluiten aan de verwarmingsinstallatie
 • Aansluiten aan het rookgasafvoersysteem
 • Componenten aansluiten en regelen
 • Soorten ketels herkennen
 • Soorten verdelingen herkennen
 • Aansluiten brandstofleidingen
 • Aansluiten en monteren verdeling aan de kachel: Controle van de werking
 • Gereedschappen en materialen
 • Technologie: begrippen, debiet en vermogen
 • Gastoestellen: kenmerken

Praktijk:

 • Basisoefeningen
 • Keuze en plaatsing
 • Aansluiting op het leidingnet
 • in werking stellen
 • Onderhoud en herstellingen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.