Werken met vrijwilligers


Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus) Het belang van vrijwilligers in de organisatie
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 150572

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 

Introductie

Meer en meer organisaties doen beroep op vrijwilligers. Het is voor deze organisaties en hun coördinatoren belangrijk om voldoende stil te staan bij de vraag 'Hoe kunnen wij het vrijwilligerswerk zo attractief, effectief en efficiënt mogelijk organiseren?'

Omschrijving

Deze opleiding wil elke deelnemer helpen om op maat van de eigen organisatie een antwoord te formuleren op volgende vragen:

 • Wat is het belang van de vrijwilligers voor de organisatie?
 • Hoe trekt u vrijwilligers aan?
 • Wat maakt een organisatie of opdracht aantrekkelijk voor potentiële vrijwilligers?
 • Hoe houdt u vrijwilligers geëngageerd en gemotiveerd?
 • Hoe kunt u uw waardering tonen voor hun inzet? Hoe zorgt u ervoor dat de diverse vrijwilligerstaken goed worden uitgevoerd?

Bij al deze vragen is het ook belangrijk om rekening te houden met het wettelijk kader rond vrijwilligerswerk.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Projectcoördinatoren, stafmedewerkers van organisaties die met vrijwilligers werken.

Methodologie

Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

Een combinatie van theorie, praktische toepassingen en intervisie.

Programma

Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

 

1. Een aangepast vrijwilligersbeleid voeren

 • Wat is een goed vrijwilligersbeleid?
 • Hoe begint u er aan?

2. Werving en selectie van vrijwilligers

 • Het profiel van de vrijwilligers van vandaag en morgen
 • Waar zijn de juiste vrijwilligers voor uw organisatie te vinden?
 • Hoe kunt u ze aantrekken?
 • De mogelijkheden van het 'www' en sociale media?

3. Vrijwilligers motiveren

 • Enkele visies over motiveren
 • De praktijk: zorgen voor een motiverend werkklimaat
 • Begeleiden/ondersteunen/coachen van vrijwilligers
 • Aandacht voor waardering

4. Rechten en plichten van vrijwilligers

5. Hoe verder aan de slag?

 • Uitdagingen voor uw organisatie en voor uzelf

Prijsinfo

Corona?! Die bederft bij Escala uw leerhonger nooit

Deze opleiding vindt op een fysieke locatie plaats. “Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?”

Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook. De opleiding gaat dan gewoon door als interactieve webinar! Zo blijft u nooit op uw leerhonger zitten.

In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen. Startdatum en -uur blijven dezelfde. Alleen delen we de opleiding mogelijk op in meerdere kortere sessies. Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten.

Webinars zijn het neusje van de trainingzalm. Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent. U interageert met uw trainer en met uw medetrainees. En u krijgt meteen antwoord op uw vragen.

Onwennig met technologie? Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk en komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij Escala, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Collega Tine zorgt voor antwoorden (mail Tine@escala.be of bel 078 35 36 38).

Lutgart Rens is erkend trainer vrijwilligersbeleid. Ze heeft ruim 10 jaar ervaring met de begeleiding van vrijwilligers in de sociaal-culturele sector en de zorgsector. Daarnaast is Lugart zelf ook vrijwilliger. Een degelijke coachingopleiding en voortdurende bijscholingen ondersteunen haar werken.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.