Werken met vrijwilligers


Het belang van vrijwilligers in de organisatie
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 150572

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 

Introductie

Meer en meer organisaties doen beroep op vrijwilligers. Het is voor deze organisaties en hun coördinatoren belangrijk om voldoende stil te staan bij de vraag 'Hoe kunnen wij het vrijwilligerswerk zo attractief, effectief en efficiënt mogelijk organiseren?'

Omschrijving

Deze opleiding wil elke deelnemer helpen om op maat van de eigen organisatie een antwoord te formuleren op volgende vragen:

 • Wat is het belang van de vrijwilligers voor de organisatie?
 • Hoe trekt u vrijwilligers aan?
 • Wat maakt een organisatie of opdracht aantrekkelijk voor potentiële vrijwilligers?
 • Hoe houdt u vrijwilligers geëngageerd en gemotiveerd?
 • Hoe kunt u uw waardering tonen voor hun inzet? Hoe zorgt u ervoor dat de diverse vrijwilligerstaken goed worden uitgevoerd?

Bij al deze vragen is het ook belangrijk om rekening te houden met het wettelijk kader rond vrijwilligerswerk.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Projectcoördinatoren, stafmedewerkers van organisaties die met vrijwilligers werken.

Methodologie

Een combinatie van theorie, praktische toepassingen en intervisie.

Programma

1. Een aangepast vrijwilligersbeleid voeren

 • Wat is een goed vrijwilligersbeleid?
 • Hoe begint u er aan?

2. Werving en selectie van vrijwilligers

 • Het profiel van de vrijwilligers van vandaag en morgen
 • Waar zijn de juiste vrijwilligers voor uw organisatie te vinden?
 • Hoe kunt u ze aantrekken?
 • De mogelijkheden van het 'www' en sociale media?

3. Vrijwilligers motiveren

 • Enkele visies over motiveren
 • De praktijk: zorgen voor een motiverend werkklimaat
 • Begeleiden/ondersteunen/coachen van vrijwilligers
 • Aandacht voor waardering

4. Rechten en plichten van vrijwilligers

5. Hoe verder aan de slag?

 • Uitdagingen voor uw organisatie en voor uzelf

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.