Weerstanden en conflicten ombuigen naar constructief samenwerken in de publieke sector en social profit

Opleiding Algemeen beleid en organisatie 200271

Introductie

Goed leiderschap is een kunst die u alleen kunt leren door het unieke samenspel van enerzijds theoretische bagage en anderzijds vooral het praktisch toepassen daarvan. Deze training wil u ondersteunen in uw verdere ontplooiing als leidinggevende.

Omschrijving

Collega's die bij elk voorstel de hakken in de grond zetten. Uw leidinggevende die het niet zo een goed idee vindt. Een medewerker die in een gesprek wel ja zegt maar het uiteindelijk niet doet. Het zijn allemaal signalen van weerstand. Conflicten, meningsverschillen en spanningen in teams zijn normaal en zijn vaak een bron van vernieuwing. Anderzijds kunnen misverstanden, tekort schietende communicatie, afgunst, of andere belangen tot wrijving en ongenoegen leiden en de teamwerking verlammen en dan wordt samenwerken en resultaat behalen een moeilijke opdracht. Conflicten leveren ook energie op wanneer u ze op een constructieve manier weet op te lossen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot iedereen die in zijn functie leidinggevende taken op zich neemt en de vaardigheden geassocieerd met 'goed' leiderschap bij zichzelf beter wil ontwikkelen of aanscherpen.

Programma

In deze training krijgt u een beter inzicht in de begrippen 'conflict' en 'weerstand', hoe conflicten en weerstand ontstaan en leert u vaardigheden om succesvoller en effectiever ter handelen in situaties waarin belangentegenstellingen een rol spelen.

  • U kunt omgaan met moeilijke situaties en weerstand
  • U krijgt een beter inzicht in de manier waarop conflicten ontstaan
  • U leert de voor- en nadelen kennen van uw eigen stijl van conflicthantering
  • U kunt de juiste oplossingsstrategie toepassen bij verschillende types van conflicten
  • U leert weerstand herkennen en benoemen
  • U leert hoe u belemmerende overtuigingen kunt doorbreken en omzetten naar medewerking
  • U leert overtuigen met impact en zonder dwang

Luc Verstraete is gepassioneerd door de mens en zijn werkomgeving en hoe deze op elkaar afgestemd kunnen worden.

Vanuit zijn jarenlange ervaring binnen zowel KMO's als grote internationale ondernemingen begeleidt hij organisaties, groepen en individuele medewerkers in diverse sectoren op gebied van communicatie en inspirerend leiderschap.

Luc Verstraete studeerde af als psycholoog, aan UGent (1982) en volgde nadien een Master Business Administration aan de Vlerick Business School (1990). Hij treedt vaak op als klankbord voor directie inzake missie, visie, waarden, strategie, bedrijfsvoering, mens en organisatie met als doel de organisatie op een duurzame manier uit te bouwen.

Luc is geaccrediteerd Executive Coach, bemiddelaar en gecertifieerd in Interpersonal Managing Skills (Learning International). Hij faciliteert tal van workshops, opleidingen en trainingen en begeleidt zaakvoerders, leidingevenden in hun persoonlijk of bedrijfsveranderingstraject.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.