Resultaatgericht sturen van workshops

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding bent u in staat om:

 • Dergelijke workshops te ontwerpen en succesvol te faciliteren
 • Uw workshops tot een hoger niveau te brengen
 • Het proces te begeleiden door de technieken die u geleerd hebt
 • Om te gaan met weerstand

Introductie

Leer hoe u mensen optimaal kunt leren samenwerken en co-creëren met behulp van specifieke faciliteringstechnieken.

Omschrijving

Het faciliteren van groepen tijdens een proces is een vaardigheid die u kunt leren. U kunt facilitatietechnieken gebruiken om tot een consensus te komen via e-mail of andere elektronische communicatie in plaats van een klassieke fysische vergadering.

Facilitatietechnieken zijn hulpmiddelen die worden gebruikt om een groep samen te laten werken om een gezamenlijk besluit te formuleren. Vaak worden deze tools gebruikt om verschillende groepen samen te laten komen om een oplossing voor een probleem te ontwikkelen.

 

Facilitatietechnieken kunnen belangrijk zijn voor:

Afdelingsvisies verhelderen, budgetoefeningen maken, intervisiegroepen opzetten, stafmeetings faciliteren, projectplannen uitwerken, veranderingsprocessen doorvoeren, …

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden en medewerkers die de vergadering of brainstormsessie leiden.

faciliteit-2-4_2021-589.jpg

Programma

Deze opleiding bestaat uit 2 modules die u de gepaste toolbox geven om eigen interne sessies te leren faciliteren.

Module 1: Competenties voor facilitatoren

 • Hoe de samenwerking stimuleren?
  • Commitment
  • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Hoe een veilige omgeving creëren?
  • Participatie
  • Rapport
  • Actief luisteren
  • Observatie en feedback
  • Inclusiviteit
  • Conflict
  • Creativiteit
 • Hoe de groep begeleiden naar geschikte en nuttige uitkomsten?
  • Context
  • Groeps-bewustzijn
  • Consensus en gewenste uitkomsten
 • Hoe een positieve en professionele attitude uitbouwen?
  • Zelfbewustzijn
  • Integriteit
  • Neutraliteit

Module 2: Werkvormen

 • Presentatie van diverse werkvormen
 • Bepaling van de geschikte groepsprocessen
  • Onderscheid tussen probleemoplossende en besluitvormingsmodellen
  • Efficiënt gebruik van de tijd
 • Oefenen van de werkvormen in combinatie met de competenties

Stephan Vanhaverbeke, Certified Trainer, Coach & Facilitator

Als gecertificeerd NLP trainer, coach en facilitator begeleidt Stephan Vanhaverbeke mensen en teams om ze effectiever te laten samenwerken.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.