Omgaan met psychische beperkingen op de werkvloer


Psychische problemen blijven een taboe
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 190101

Introductie

Eén op vijf mensen krijgt in zijn leven te maken met een psychisch probleem. Het is dus niet ondenkbeeldig dat er in elk team medewerkers zijn die vroeg of laat een psychisch probleem krijgen. Dan gaat het niet louter om gevoelens van angst of verdriet, maar om een aandoening die het dagelijks leven van de persoon verstoort.

Psychische problemen blijven een taboe. Veel betrokkenen durven er niet over te spreken en kunnen zo nergens terecht met hun gevoelens.

Om vermijdbaar verzuim in het bedrijf preventief aan te pakken, worden leidinggevenden getraind om in een vroeg stadium psychosociale problemen te zien, te herkennen en erop te reageren.

Zo kunnen medewerkers eventueel sneller doorverwezen worden. Met de nodige kennis en oefening zijn leidinggevenden beter gewapend tegen situaties waarin ze te maken krijgen met mentaal belaste medewerkers én tegen het verzuim dat daaruit kan volgen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Tijdens deze opleiding leren hoger management, HR-medewerkers en leidinggevenden vroegtijdig mentale problemen op te sporen.

Programma

 • Theoretisch kader en toelichting over psychische problematieken
 • Wat zijn de mogelijke psychosociale problemen waarmee leidinggevenden mee te maken krijgen?
 • Wat zijn daarvan de oorzaken en gevolgen? Hoe gaan ze ermee om?
 • Leer hoe u tijdig signalen herkent?
 • Eerste hulp bij mentale problemen:
  • hoe start een niet-therapeut dit best op?
  • Grenzen bepalen
  • Hoe een vertrouwelijk gesprek aangaan met de medewerker
  • Eerste hulp bij een mentale crisis
  • Eerstehulptips voor crisissituaties (bv. paniekaanval, stressreactie)
 • Waar kan de medewerker terecht? De doorverwijsfunctie van de leidinggevende

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.