Naar een vlot overleg in de publieke sector en social profit


Onderhandelen is een strategie, een vaardigheid om tot een effectieve en succesvolle oplossing te komen
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 190102

Introductie

Onderhandelen is een techniek en een kunde, onderhandelen met de vakbond nog iets zeer specifiek. Dit is nog meer dan wat onderhandelingstechnieken onder de knie krijgen.

Werkgevers en sociale partners (vakbonden) hebben vaak, ogenschijnlijk, tegengestelde belangen. Toch moeten zij beiden hun onderlinge afhankelijkheid onder ogen zien en zoeken naar een wederzijds aanvaardbaar akkoord.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Na de opleiding hebben de deelnemers een goed inzicht in de verschillen tussen het sociaal overleg in de openbare sector en de privé sector.
 • Zij kennen het wetgevend kader en de aanpak van het sociaal overleg in de openbare  sector en meer in het bijzonder in de overheidsdiensten en de social-profit (zowel federaal, gewestelijk als lokaal)
 • Zij begrijpen hoe het sociaal overleg in deze sectoren het best kan aangepakt worden met het oog op een win/win resultaat voor alle partijen.
 • Zij weten welke de aandachtspunten en valkuilen zijn in het sociaal overleg en hoe ze daar best kunnen mee omgaan.

Omschrijving

Onderhandelen is een strategie, een vaardigheid om tot een effectieve en succesvolle oplossing te komen. Maar hoe kunt u als organisatie goed voorbereid aan de onderhandelingstafel verschijnen? Hoe creëert u het juiste klimaat?  Hoe vermijdt u conflictsituaties? En hoe kunt u vastgelopen onderhandelingen nieuw leven inblazen?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedere medewerker die actief is bij de overheid of de social-profit die in contact komt of actief deelneemt aan het sociaal overleg. Deze opleiding is ook bijzonder geschikt voor leidinggevenden of stafmedewerkers uit HR en de algemene directie.

Programma

 • Inleiding
  • Sociaal overleg
   • Definitie en doelstellingen
   • Verschillende niveaus
   • Vertegenwoordigers : Werkgevers en werknemers
  • Openbare sector
   • Scope
   • Juridisch kader voor sociaal overleg
 • Overleg in de privésector
  • Overzicht
  • Nationale Arbeidsraad (NAR)– Groep van 10 – Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB)
  • Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV) – Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC)
  • Paritair comité (PC)
  • Ondernemingsraad (OR) – Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW) – Vakbondsafvaardiging (VA)
 • Overleg in de openbare sector
  • Overheidsdiensten
   • Onderhandeling – overleg – informatie
   • Protocol – gemotiveerd advies
   • Structuur sociale dialoog
   • Comité A
   • Comité B , sectorcomités en onderliggende (overleg)comités
   • Comité C, afdelingen en onderliggende comités
   • Hoog Overlegcomités, Tussenoverlegcomités en Basisoverlegcomités
   • Specifieke situatie “onderwijzend personeel”
   • Samenstelling van de comités
   • Vakbondsafgevaardigden
   • Prerogatieven van de vakorganisaties
   • Verschillen tussen overheidsdiensten en privésector
  • Autonome overheidsbedrijven
  • Andere openbare sectoren
 • Kenmerken van een goed sociaal overleg
  • Gemeenschappelijke doelstellingen nastreven
  • Voorbereiding
  • Kick-off
  • Overleg/onderhandeling
  • Afsluiting/akkoord
  • Nazorg
  • Implementatie/ Opvolging
  • Evaluatie en eventuele bijsturing
 • Elementen die het sociaal overleg sterk beïnvloeden
 • Specifieke aandachtspunten
  • Onderhandelingsstijlen
  • Belang van informeel overleg
  • Optimaliseren van het sociaal overleg (binnen een bestaand wettelijk kader)
  • Impact van belangrijke transformaties op het sociaal overleg
  • Omgaan met conflicten
   • Rol van sociale bemiddelaar bij de overheidsdiensten
 • Verwachte/verhoopte evolutie in het sociaal overleg

Jean-Pierre Dekocker heeft meer dan 40 jaar bedrijfservaring, waarvan de helft binnen Alcatel (nu Nokia) en de helft bij Proximus (het vroegere Belgacom). Binnen Alcatel was hij actief binnen het departement "Training & Development". Vanaf 2000 bekleedde hij directiefuncties binnen Belgacom/Proximus, waarvan meer dan 5 jaar als Director Labour Relations. In deze laatste functie heeft hij tussen 2012 en 2017 op een succesvolle manier het sociaal overleg binnen Belgacom/Proximus geleid. Zowel door de Proximus directie als door de vakorganisaties werd hij geprezen omwille van de manier waarop hij steeds intensief en met respect voor ieders standpunt naar een consensus streefde en akkoorden bereikte. Mede door zijn achtergrond in Opleiding en Vorming is hij uitermate geschikt om zijn kennis en ervaring m.b.t. het sociaal overleg over te dragen aan medewerkers die in dit domein actief zijn of er willen in groeien.

Jean-Pierre Dekocker is houder van een MBA diploma behaald aan de Vlerick Business School.

 

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.