Mobiliteitsbeleid bij evenementen en markten


Een pragmatische aanpak van uw mobiliteitplan
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 140062

Omschrijving

Bij het organiseren van een evenement of een markt komt heel wat kijken. Als organisator moet u ook op vlak van mobiliteit enkele belangrijke principes respecteren om alles in goede banen te leiden. Om chaos, files of onveilige situaties te vermijden, kan u best kiezen voor een pragmatische aanpak van mobiliteit bij uw evenement of markt.

In deze opleiding gaan we na hoe u op een correcte manier aandacht geeft aan de mobiliteit bij de organisatie van uw evenement of markt.

Eerst worden de verschillende elementen van een mobiliteitsplan toegelicht, mobiliteitsplanning, vervolgens kijken we hoe u deze in de praktijk kan omzetten.

Als verantwoordelijke voor een evenement of markt is deze opleiding dus onmisbaar om uw mobiliteit in goede banen te leiden!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Organisatoren van:

 • Evenementen zoals buurt- of dorpsfeesten, festivals, kermissen, ...
 • Sportevenementen (wielerwedstrijden, loopwedstrijden, ...)
 • Markten: reguliere markten, rommelmarkten, avondmarkten, braderies, ...

Programma

 • Opstellen en finaliseren van een mobiliteits- en verkeersplan:
  • Aandacht voor bezoekers
  • Aandacht voor veiligheid
  • Aandacht voor milieu
  • Aandacht voor omwonenden
 • Integrale communicatieplanning:
  • Het beïnvloeden van de vervoerswijze en het verkeersmanagement begint bij een goede communicatie vooraf. De mobiliteitscommunicatie wordt idealiter opgenomen in de totaalplanning van het evenement.
 • Parkeer- en signalisatieplan:
  • Dit is het resultaat van het gedeelte verkeersmanagement: een gedetailleerde uitwerking van de bewegwijzering en de parkeerregeling ter plaatse, inclusief toelatingen voor de plaatsing en innames van de openbare weg.
 • Coördinatie & monitoring ter plaatse:
  • met het lokaal bestuur
  • met de politie
  • met de organisatie
 • Seingeving & parkingmanagement:
  • Professionele seingevers en parkeerwachters kunnen zorgen voor een vlotte doorstroming van personenwagens, collectief vervoer en langzaam verkeer, alsook een verhoogde veiligheid op weg naar het evenement.
 • Evaluatie en debriefing:
  • Veel evenementen vinden regelmatig (jaarlijks) plaats. Een goed voorbereide debriefing zorgt dat nuttige lessen kunnen worden getrokken voor de volgende editie.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.