Kostenmanagement in de zorgsector


Slim kosten managen in uw zorginstelling!
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 130639

Omschrijving

Als zorginstelling staat u misschien voor grote budgettaire uitdagingen. Het wordt voor deze zorginstellingen  noodzakelijk om de (werkings)kosten goed in kaart te brengen, te evalueren en eventueel te beperken waar mogelijk. Het volstaat echter niet om zomaar in uw kosten te snijden. Kosten moeten immers op een strategische en goed doordachte manier worden gemanaged.

Maar hoe begint u hier aan? Tijdens deze opleiding begeleiden wij u in deze denkoefening.

Via een stappenplan gaan we na:

 • Hoe u de kostprijs van een dienstverlening of proces in kaart kunt brengen
 • Hoe u de evolutie van deze kostprijs kunt weergeven
 • Hoe u deze evolutie (kritisch) kunt evalueren
 • Hoeveel toegevoegde waarde geeft een specifieke dienstverlening aan de burger, en welk kostenplaatje staat hier tegenover?
 • Welke aanpassingen in uw kostenbestuur mogelijk zijn en hoe u deze afweging kunt maken
 • Kaderen deze aanpassingen binnen de strategie van uw zorgiinstelling?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Zorginstellingen

Bijkomende info

ism KPMG

Programma

 • Wat is kostenmanagement?
 • Welke kosten hebt u?
  • Vaste kosten
  • Variabele kosten
 • Het stappenplan voor uw kostenmanagement
 • Uw kostenmanagement toepassen in uw bestuur

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.