Beter onderhandelen met de vakbond in de publieke sector


Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 130794

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Na de opleiding heeft u een goed inzicht in de verschillen tussen het sociaal overleg in de openbare sector en de privé sector.
 • U kent het wetgevend kader en de aanpak van het sociaal overleg in de openbare  sector en meer in het bijzonder in de overheidsdiensten en de social-profit (zowel federaal, gewestelijk als lokaal)
 • U begrijpt hoe het sociaal overleg in deze sectoren het best kan aangepakt worden met het oog op een win/win resultaat voor alle partijen.
 • U weet welke de aandachtspunten en valkuilen zijn in het sociaal overleg en hoe u daar best kan mee omgaan

Introductie

Onderhandelen is een techniek en een kunde, onderhandelen met de vakbond nog iets zeer specifiek. Dit is nog meer dan wat onderhandelingstechnieken onder de knie krijgen.

Werkgevers en sociale partners (vakbonden) hebben vaak, ogenschijnlijk, tegengestelde belangen. Toch moeten zij beiden hun onderlinge afhankelijkheid onder ogen zien en zoeken naar een wederzijds aanvaardbaar akkoord.

Omschrijving

Onderhandelen is een strategie, een vaardigheid om tot een effectieve en succesvolle oplossing te komen. Maar hoe kunt u als organisatie goed voorbereid aan de onderhandelingstafel verschijnen? Hoe creëert u het juiste klimaat?  Hoe vermijdt u conflictsituaties? En hoe kunt u vastgelopen onderhandelingen nieuw leven inblazen?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedere medewerker die actief is bij de overheid of de social-profit die in contact komt of actief deelneemt aan het sociaal overleg. Deze opleiding is ook bijzonder geschikt voor leidinggevenden of stafmedewerkers uit HR en de algemene directie.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

Programma

Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

 

Inleiding

 • Sociaal overleg
  • Definitie en doelstellingen
  • Verschillende niveaus
  • Vertegenwoordigers: Werkgevers en werknemers
 • Openbare sector
  • Scope
  • Juridisch kader voor sociaal overleg

Overleg in de privésector

 • Overzicht
 • Nationale Arbeidsraad (NAR)– Groep van 10 – Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB)
 • Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV) – Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC)
 • Paritair comité (PC)
 • Ondernemingsraad (OR) – Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW) – Vakbondsafvaardiging (VA)

Overleg in de openbare sector

 • Overheidsdiensten
  • Onderhandeling – overleg – informatie
  • Protocol – gemotiveerd advies
  • Structuur sociale dialoog
  • Comité A
  • Comité B , sectorcomités en onderliggende (overleg)comités
  • Comité C, afdelingen en onderliggende comités
  • Hoog Overlegcomités, Tussenoverlegcomités en Basisoverlegcomités
  • Specifieke situatie “onderwijzend personeel”
  • Samenstelling van de comités
  • Vakbondsafgevaardigden
  • Prerogatieven van de vakorganisaties
  • Verschillen tussen overheidsdiensten en privésector
 • Autonome overheidsbedrijven
 • Andere openbare sectoren

Kenmerken van een goed sociaal overleg

 • Gemeenschappelijke doelstellingen nastreven
 • Voorbereiding
 • Kick-off
 • Overleg/onderhandeling
 • Afsluiting/akkoord
 • Nazorg
 • Implementatie/ Opvolging
 • Evaluatie en eventuele bijsturing

Elementen die het sociaal overleg sterk beïnvloeden

Specifieke aandachtspunten

 • Onderhandelingsstijlen
 • Belang van informeel overleg
 • Optimaliseren van het sociaal overleg (binnen een bestaand wettelijk kader)
 • Impact van belangrijke transformaties op het sociaal overleg
 • Omgaan met conflicten
 • Rol van sociale bemiddelaar bij de overheidsdiensten

Verwachte/verhoopte evolutie in het sociaal overleg

Prijsinfo

Corona?! Die bederft bij Escala uw leerhonger nooit!

Deze opleiding vindt op een fysieke locatie plaats. “Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?” Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook. De opleiding gaat dan gewoon door als interactieve webinar! Zo blijft u nooit op uw leerhonger zitten. In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen. Startdatum en -uur blijven dezelfde. Alleen delen we de opleiding mogelijk op in meerdere kortere sessies. Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten. Webinars zijn het neusje van de trainingzalm. Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent. U interageert met uw trainer en met uw medetrainees. En u krijgt meteen antwoord op uw vragen.

Onwennig met technologie? Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk. En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt. Wees Corona te slim af. Boek nu bij SBM, waar het virus geen spelbreker meer is. Vragen? Collega Kevin zorgt voor antwoorden (mail kevin@sbm.be of bel 078 35 36 38). Wees Corona te slim af. Boek nu bij Escala, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Collega Tine zorgt voor antwoorden (mail Tine@escala.be of bel 078 35 36 38).

Jean-Pierre Dekocker heeft meer dan 40 jaar bedrijfservaring, waarvan de helft binnen Alcatel (nu Nokia) en de helft bij Proximus (het vroegere Belgacom). Binnen Alcatel was hij actief binnen het departement "Training & Development". Vanaf 2000 bekleedde hij directiefuncties binnen Belgacom/Proximus, waarvan meer dan 5 jaar als Director Labour Relations. In deze laatste functie heeft hij tussen 2012 en 2017 op een succesvolle manier het sociaal overleg binnen Belgacom/Proximus geleid. Zowel door de Proximus directie als door de vakorganisaties werd hij geprezen omwille van de manier waarop hij steeds intensief en met respect voor ieders standpunt naar een consensus streefde en akkoorden bereikte. Mede door zijn achtergrond in Opleiding en Vorming is hij uitermate geschikt om zijn kennis en ervaring m.b.t. het sociaal overleg over te dragen aan medewerkers die in dit domein actief zijn of er willen in groeien.

Jean-Pierre Dekocker is houder van een MBA diploma behaald aan de Vlerick Business School.