Frans voor zorg- en hulpverleners - In-House opleiding


Laagdrempelige maximaal toegepaste hands on taalopleidingen voor uw organisatie
Opleiding Talen 180714

Introductie

Escala is deskundig in taaltraining en -coaching op maat van de zorg- en welzijnssector. Voor verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen, wzc's, ..., voor maatschappelijk werkers en begeleiders in jeugdzorg, OCMW's, CAW's, geestelijke gezondheidszorg, ..., voor nooddiensten, enzovoort.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Overheden, social profit

Methodologie

Onze methode is gebaseerd op de volgende drie principes:

 • Situationele aanpak: situaties, liefst aangebracht door de deelnemers, worden zowel op taalvlak als op vlak van klantgerichtheid, uitgediept en ingeoefend.
 • ?Communicatief gericht: de training bestaat uit praktische gesprekken die de deelnemers onmiddellijk op de werkvloer kunnen toepassen. Hierbij worden de cursisten maximaal ingedeeld volgens hun initieel taalniveau op basis van een intake door de docent.
 • ?Grammaticaal ondersteunend: de noodzakelijke grammaticale onderbouw wordt occasioneel aangebracht en ingeoefend.

Programma

Er wordt steeds op maat gewerkt qua inhoud en vorm. Hier onder vindt u een voorbeeld binnen een Algemeen Ziekenhuis.

De doelstelling van deze opleiding is het optimaliseren van de kennis van de Franse taal op vlak van patiëntbegeleiding. Via deze opleiding wilt men de communicatie en het begrip efficiënter laten verlopen om zo de kwaliteit van de verleende zorg en de patiënttevredenheid te verhogen.

Een doeltreffende opleiding vraagt een grondige voorbereiding. Tijdens het intakegesprek met onze taalcoach en de verantwoordelijke komen volgende aspecten aan bod:

 • Verhelderen reële behoeften.
 • Afstemming van de training op het profiel van de verpleegkundigen.
 • Verzamelen van cases die in de opleiding behandeld worden.
 • Inhoudelijk programma

Voor de inhoud wordt vertrokken vanuit onderstaand voorstel met mogelijke topics. Dit wordt gewijzigd en aangevuld met de gegevens uit het intakegesprek.

Vakterminologie eigen aan de organisatie.

Praktische woordenschat, aangepast aan uw noden

Omgaan met patiënten (administratief):

 • Patiënten kunnen inschrijven en informeren over de volgende stappen
  • persoonlijke gegevens
  • historiek van de patiënt
  • mogelijk dieet: correcte vraagstelling en benodigde uitleg
 • Onthaal en rondleiding in een ziekenhuis
  • aanduiden en beschrijven waar de patiënt terecht kan
  • patiënt doorverwijzen naar een bepaalde afdeling of persoon
  • richting aangeven en de weg uitleggen
 • De procedure uitleggen als iemand uw ziekenhuis binnenkomt en/of verlaat
 • Documenten toelichten
 • Alternatieven aanbieden als de gevraagde dienst niet kan worden verleend
 • Informatie verstrekken over de verschillende diensten en inlichtingen geven over de structuur van het ziekenhuis

Omgaan met patiënten (verpleegkundig):

 • Omgang en verzorging van de patiënten
  • Het verpleegkundig materiaal
  • Correcte taalhandelingen tegenover de patiënt
  • Handelingen tussen patiënt en verpleegkundige
  • (Hoe verloopt de verzorging? Wat moet de patiënt ondernemen?)
  • Uitleg geven in correct Frans over o.a. voorschriften, dieet, medicatie, verzorging, …
  • Begeleiding van de patiënt na een operatie
  • Documenten toelichten
 • Omgaan met de patiënt/familie tijdens moeilijke momenten:
  • Omgaan met patiënten en hun familie (vb. terminale patiënten of patiënten met zelfmoordneigingen, angsten, …)
  • Welke noden zijn er in de omgang met patiënten en bezoekers?
  • Het evalueren van de patiënt
  • Familie begeleiden na een operatie, bij een sterfgeval of bij het ontslag uit het ziekenhuis
 • Omgaan met bezoekers (administratief):
  • Een bezoeker onthalen
  • De weg uitleggen van of naar het ziekenhuis
  • Wat met lastige bezoekers en hoe hierop reageren in het Frans?
 • Cases op het werk: reële werksituaties, gehaald uit de praktijksfeer van de deelnemers:
  • Gesprekken met patiënten/bezoekers: gebaseerd op situaties die deelnemers hebben ingediend
  • Uitleggen van verschillende procedures aan patiënten
  • Specifieke situaties in de spreekkamer
  • Het opnamegesprek
  • Het ziekenhuis voorstellen
 • Algemeen:
  • Eigen inbreng van de deelnemers: welke situaties kennen ze nog?
  • Verschillende cases naar voren brengen tijdens de training én in groep reageren
  • Veel voorkomende “zegswijzen”, uitdrukkingen die in de spreektaal vaak voorkomen
  • Probleemsituaties bespreekbaar maken
  • De zachte omgang in het Frans aanleren om op een concrete wijze iets duidelijk te maken
  • Functionele grammatica

We leggen hierbij de nadruk specifiek op het converseren. Alle trainingssessies zijn gericht op het verbale aspect van de taal. Situaties die werkelijk voorkomen in het ziekenhuis worden gesimuleerd.  

Alle woordenschat wordt verwerkt in discussies, conversaties, etc.  De deelnemers krijgen telkens een lijst met de aangepaste woordenschat.

De sfeer zal open zijn om de deelnemers op hun gemak te stellen en iedereen komt evenveel aan bod.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.