Speels en therapeutisch werken met kinderen en jongeren


Speel-, doe- en spreekmethoden die taal kunnen geven aan de innerlijke wereld van het kind en jongere
Opleiding Zorgtechnieken 131001

Introductie

Kinderen dreigen soms overspoeld te raken door hun ervaringen, emoties, ... De uitdaging bestaat er dan in om te zoeken naar manieren die kinderen kunnen aanwenden om in hun kracht te blijven staan. Als volwassene stuiten we in contact met kinderen vaak op de grenzen van de taal. Sommige kinderen zijn niet zo verbaal en lijken zich door woordenhulp niet begrepen en/of aangesproken te voelen. Het zoeken naar verschillende manieren in hoe we kinderen kunnen uitnodigen om hun innerlijke wereld via hun eigen unieke kanaal te communiceren naar de buitenwereld, is dan noodzakelijk. Het is een zoektocht naar hoe we hen kunnen helpen in het omgaan met hun kwaadheid, hun angsten, hun verdriet, ...

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In deze workshop worden een aantal technieken en methoden aangereikt. Voordeel is dat men kan proeven van een aantal manieren van kijken naar en benaderen van kinderen en jongeren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Hulpverleners, leerkrachten, begeleiders van kinderen en jongeren, kinderopvang, jeugdwerking, ...

Voorkennis

U hebt ervaring in de kinder- en jongerenwerking.

Programma

In deze workshop gaan we aan de slag met speel-, doe- en spreekmethoden die taal kunnen geven aan hun innerlijke wereld. We bekijken hoe we hun verhaal en hun noden beter kunnen begrijpen zodat er een optimale afstemming gezocht en gevonden kan worden.

Stefanie Maddens,

  • Bachelor Toegepaste psychologie (Katho- Ipsoc, Kortrijk, 2001)
  • Integratieve Experiëntiële psychotherapie voor kind, jongere en gezin (FMS, Turnhout, 2009-2011)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.