Woningkwaliteit: technische woningkwaliteitsnormen VCW


Hoe voer ik nu herstellingen uit als woning technicus conform de Vlaamse Codex Wonen?
Mixed Klassikaal Wetgeving en administratie 210741

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U wordt een betere woningtechnicus doordat u de regelgeving rond woningkwaliteit veel beter kent.

Omschrijving

Woningen in Vlaanderen moeten voldoen aan de minimale woningkwaliteitsnormen zoals bepaald in de Vlaamse Codex Wonen, uitgewerkt in zijn uitvoeringsbesluit en het technisch handboek (vastgelegd in ministerieel besluit). Kennis van deze normen en hun bronnen zijn van groot belang voor technisch verantwoordelijken en onderhoudstechnici.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • (technisch) verantwoordelijken en onderhoudstechnici van woonactoren zoals sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, vzw’s, ocmw’s, …
 • (technisch) verantwoordelijken en technische medewerkers van lokale besturen of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die actief zijn rond wonen en woonkwaliteit
 • bouwkundige onderhoudsbedrijven die in (onder)aanneming werken voor publieke of sociale woonactoren

Methodologie

Deze is gedeeltelijk ex cathedra, maar vooral  interactief.

Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van foto’s, beelden, enz. ter illustratie van de regelgeving.

Een tweetal weken voorafgaand aan de opleiding, wordt in dit kader gepeild naar de bijzondere leerwensen van de deelnemers.

Programma

 • Normen en bronnen
 • Technisch verslag
 • Elektriciteit (wijkt af van het AREI)
 • Elektriciteitskasten
 • Borstweringen (WTCB vs handboek) > aannemer die ook kennis heeft van stabiliteit
 • Gasinstallaties
 • Technische woningkwaliteitsnormen VCW = Vlaamse Codex Wonen
 • Begrippen woningkwaliteit
 • Werken met / rubrieken van het Technisch verslag
 • Bespreken minimale woningkwaliteitsnormen VCW ahv fotomateriaal
 • Inleiding omtrent de Vlaamse Codex Wonen
 • Het bijhorende Besluit van de Vlaamse Regering betreffende Woningkwaliteit
 • Het uiterst praktische maar uitgebreide Technisch Handboek (vastgelegd in MB): hieruit wordt een selectie gebracht naargelang het profiel en de bijzondere interesse van de deelnemers
 • Al de woningkwaliteitsnormen worden gelinkt aan het praktisch onderhoudswerk door technici
 • Conformiteitsattest

Pieter Van Vlaenderen, expert woningkwaliteit Vlaamse Codex Wonen, werkzaam als regiomanager woningkwaliteit bij het agentschap Wonen Vlaanderen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.