Wat met uw cvba na de nieuwe wet op de vennootschappen?


Corporate housekeeping van uw cvba na de wetswijziging
Opleiding Wetgeving en administratie 190292

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U weet nu welke juridische acties u dient te ondernemen omtrent uw huidige cvba-vorm in het kader van de nieuwe WVV.

Introductie

Inhoudelijke aanzet: wat moet ik concreet doen met mijn cvba-rechtsvorm in het kader van de nieuwe wet op de vennootschappen en de verenigingen?

Omschrijving

Deze opleiding biedt u in eerste instantie een beknopte inleiding tot het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) met een bijzondere aandacht voor algemene wijzigingen die op alle vennootschapsvormen van toepassing zijn.

Daarnaast wordt stilgestaan bij de vennootschapsvorm ‘cvba’ zoals we die kennen onder het (oude) Wetboek van vennootschappen om vervolgens de overstap te maken naar het nieuwe WVV en de plaats van de ‘cvba’ in dit nieuwe WVV.

Gezien het nieuwe WVV ingrijpende wijzigingen met zich meebrengt voor de bestaande cvba’s wordt in het laatste luik van de opleiding stilgestaan bij de gevolgen in de praktijk. De wijze waarop bestaande cvba’s zich kunnen conformeren aan het WVV wordt geschetst, alsook wat de eventuele gevolgen zijn indien dit niet (tijdig) zou gebeuren, dit alles met oog voor het tijdskader in het licht van de inwerkintreding van het WVV en het overgangsrecht.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De doelgroep is zeer breed en sectoroverschrijdend, voor zowel bedrijven als de not-for-profit.

Worden zeker beoogd: de vele not-for-profit organisaties zoals sociale woningmaatschappijen en andere social profit organisaties met op heden een juridische cvba-vorm.

Ook cijferberoepers als bedrijven en hun bestuurders zijn even welkom in deze toegepaste vorming.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming:

 • IAB: 3u
 • BIBF: 3u

Methodologie

De lesmethodologie van onze docent is drieledig:

 1. Grondige kennisoverdracht omtrent de nieuwe regelgeving
 2. Uitgebreide interactie tussen de docent en de deelnemers
 3. Concrete toepassing van de nieuwe wetgeving op de huidige cvba's.
  Dit via herkenbare cases en oefeningen daarrond.

Programma

 • Beknopte inleiding tot het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) met bijzondere aandacht voor algemene wijzigingen
 • De cvba en het (oude) Wetboek van vennootschappen
 • De cvba en het nieuwe WVV
 • Gevolgen in de praktijk voor de bestaande cvba’s:
  • Inwerkingtreding WVV en overgangsrecht
  • Conformeren aan het WVV
  • Gevolgen bij niet (tijdig) conformeren

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Prijsinfo

 • Overheid, social profit en vzw's: € 90 per persoon excl. BTW.
 • Profit: € 135 per persoon excl. BTW.
2019-292-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Andy Beeckwee is advocaat aan de Gentse balie en werkzaam bij Portelio, met vestigingen in Gent en Antwerpen. Hij is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht (overnames, herstructureringen en vennootschapsgeschillen) en heeft voorts een bijzondere specialisatie opgebouwd in het insolventierecht. Hij is master in de rechten, wordt aangesteld als curator bij de Ondernemingsrechtbank Gent en treedt ook op als vereffenaar van vennootschappen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.