Themawebinar corona & handhaving van de openbare orde door lokale overheden


Interactieve live webinar. Theoretisch kader en uw vragen over praktijkcasussen.
Webinar Wetgeving en administratie 200239

Introductie

De corona-crisis vraagt grote inspanningen van alle bestuursniveaus, niet in het minst van de gemeenten en in het bijzonder hun burgemeesters.

De burgemeester wordt als verantwoordelijke overheid inzake de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente geconfronteerd met talloze situaties waarin een ingrijpen vereist is en waarvoor dikwijls weinig of geen precedenten bestaan.

De verhouding tussen de verschillende bestuursniveaus en de maatregelen die zij nemen zijn ook niet steeds duidelijk, wat dan weer tot problemen kan leiden bij de uitvoering van de maatregelen.

Aan de hand van concrete vragen van de deelnemers aan het seminarie zal de docent trachten duidelijkheid te creëren voor de deelnemers zodat zij allen beter gewapend zijn om de corona-crisis aan te pakken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • burgemeestersen hun kabinetten
 • algemeen directeurs steden en gemeenten
 • gouverneurs & provinciaal verantwoordelijken
 • politie

Programma

 1. Algemene bevoegdheid van de gemeenten en de burgemeesters inzake de openbare veiligheid en -gezondheid
 2. Gerelateerde wetgeving n.a.v. de corona-crisis
 3. Behandeling van casussen a.h.v. de vragen gesteld door de deelnemers, zoals:
  • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de burgemeester inzake woonzorgcentra
  • Handhaving van de overtredingen van de federale maatregelen
  • Schakelzorgcentra en de rol van de gemeenten daarin
  • ...

Bezorg uw vragen via nick.mouton@escala.be tot 27/04 en deze worden automatisch mee behandeld.

Mr Thomas Beelen is advocaat aan de balie van Leuven bij het kantoor Beelen Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het publiek recht, met een bijzondere focus op dienstverlening aan lokale besturen. Hij doceert binnen het aanbod van Escala al verscheidene jaren de opleiding 'handhaving van de openbare orde door de burgemeester' en is dan ook de geknipte docent voor deze themawebinar. Hij levert dagelijks bijstand inzake juridische advisering en procedures aan steden, gemeenten, autonome gemeentebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.