Themawebinar corona & handhaving van de openbare orde door lokale overheden


Theoretisch kader en uw vragen over praktijkcasussen.
Webinar Wetgeving en administratie 200239

Introductie

De corona-crisis vraagt grote inspanningen van alle bestuursniveaus, niet in het minst van de gemeenten en in het bijzonder hun burgemeesters.

De burgemeester wordt als verantwoordelijke overheid inzake de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente geconfronteerd met talloze situaties waarin een ingrijpen vereist is en waarvoor dikwijls weinig of geen precedenten bestaan.

De verhouding tussen de verschillende bestuursniveaus en de maatregelen die zij nemen zijn ook niet steeds duidelijk, wat dan weer tot problemen kan leiden bij de uitvoering van de maatregelen.

Aan de hand van concrete vragen van de deelnemers aan het seminarie zal de docent trachten duidelijkheid te creëren voor de deelnemers zodat zij allen beter gewapend zijn om de corona-crisis aan te pakken.

Omschrijving

Na de zeer gewaardeerde sessies vorig jaar, organiseren wij dit voorjaar een derde sessie. Corona is immers nog lang geen verleden tijd en de praktijkproblemen in de handhaving blijven dan ook bestaan en variëren naargelang de opgelegde lokale en federale maatregelen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • burgemeestersen hun kabinetten
 • gouverneurs en hun kabinet,
 • algemeen directeurs steden en gemeenten,
 • juridische medewerkers lokale en regionale entiteiten,
 • provinciaal verantwoordelijken
 • politieverantwoordelijken
 • leden van het openbaar ministerie
 • handhavingsverantwoordelijken

Programma

 1. Algemene bevoegdheid van de gemeenten en de burgemeesters inzake de openbare veiligheid en -gezondheid
 2. Gerelateerde wetgeving n.a.v. de corona-crisis
 3. Behandeling van casussen a.h.v. de vragen gesteld door de deelnemers, zoals:
  • Bevoegdheden federale overheid versus lokale overheden
  • Handhaving van de overtredingen van de federale en lokale maatregelen
  • De verplichting tot het dragen van mondmaskers
  • Samenscholingsverbod en plaatsverbod
  • ...

Bezorg uw vragen via nick.mouton@escala.be tot 26/03 en deze worden automatisch mee behandeld.

Mr Thomas Beelen is advocaat aan de balie van Leuven bij het kantoor Beelen Advocaten. Hij is gespecialiseerd in het publiek recht, met een bijzondere focus op dienstverlening aan lokale besturen. Hij doceert binnen het aanbod van Escala al verscheidene jaren de opleiding 'handhaving van de openbare orde door de burgemeester' en is dan ook de geknipte docent voor deze themawebinar. Hij levert dagelijks bijstand inzake juridische advisering en procedures aan steden, gemeenten, autonome gemeentebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.