Sociale huurwetgeving


De juridische aspecten
Opleiding Wetgeving en administratie 120280

Introductie

Deze opleiding maakt deel uit van een reeks van 4 opleidingen rond Sociale Huur.

In deze tweede module gaan we dieper in op de conformiteit van de woning, het technisch verslag en het bijhorende premiebeleid.

Meer informatie per module via onderstaande links:

 • Module 1: Het huurdecreet toegelicht voor sociale werkers en woonactoren
 • Module 2: Sociale huurwetgeving
 • Module 3: Sociale huur: conformiteit en premiebeleid
 • Module 4: Sociale huur: omgaan met de sociale huurder bij problemen, herstellingen, ...

Elke module is afgestemd op de andere, maar kan zeker ook afzonderlijk gevolgd worden.

Module 1 en 2 vinden plaats op dezelfde dag (vm en nm), module 3 en 4 op een andere dag (vm en nm).

€ 90 per aparte module, € 160 voor twee modules op dezelfde dag (lunch inbegrepen).

Omschrijving

Via sociale huur wil de overheid woongelegenheid verschaffen voor minder begoede burgers. Daarbij wordt gestreefd naar een combinatie van kwalitatieve en behoorlijke huisvesting en betaalbaar wonen.

In de Vlaamse Wooncode worden de basisbeginselen voor de sociale verhuring vastgelegd. Deze beginselen zijn van toepassing op sociale huurwoningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd of onderverhuurd door de VMSW, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, ...

Omdat de sociale huur een eigen en specifiek karakter vertoont, werd een eigen regime ontwikkeld dat de verhouding regelt tussen de sociale huurder en de sociale verhuurder. Er zijn specifieke regels inzake inschrijving- en toelatingsvoorwaarden, de toewijzing, de huurprijsberekening, ... De beginselen die niet specifiek worden geregeld door de Vlaamse Wooncode, vallen onder de gemene regels van de Woninghuurwet.

Via deze opleiding willen we twee doelstellingen bereiken:

 1. Via een toegankelijk overzicht van de bepalingen willen we de deelnemers laten kennismaken met de specifieke regels van de sociale huurwetgeving. We kijken hoe de regels van de Vlaamse Wooncode samen met de Woninghuurwet moeten gelezen worden.
 2. Met specifieke voorbeelden en cases willen we weergeven hoe u de sociale huurwet in de praktijk kan toepassen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers en ambtenaren die vaak in contact komt met vragen rond sociale huur en juridische conflicten hierrond: medewerkers van:

 • De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) of een sociale huisvestingsmaatschappij
 • De sociale verhuurkantoren
 • Het Vlaams Woningsfonds van de Grote Gezinnen
 • Gemeente en een OCMW
 • Sociale woonorganisaties

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Tijdens deze opleiding worden de juridische aspecten rond het thema sociale huurwetgeving op een toegankelijke manier gebracht. Hierbij wordt vertrokken vanuit de dagelijkse situatie van de deelnemers. Op het einde is er de mogelijkheid tot vraagstelling.

Programma

1. Wat is een huurovereenkomst?

 • Woninghuur wetgeving -wat is een huurovereenkomst volgens de wetgeving?
 • In welke staat moet het goed verhuurd worden?
 • Huurwaarborg
 • Opzegging overeenkomst door verhuurder - huurder
 • Andere opzeggingsmogelijkheden
 • Huurlasten?

2. Inschrijving sociale huisvestingsactoren?

 • toepassing kaderbesluit sociale huur
 • inschrijvingsvoorwaarden
 • toelatingsvoorwaarden
 • toewijzingsregels - SVK / SHM
 • afwijkingsregels

3. Verschillende cases vanuit praktijk

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 02/12/2019 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra AB
 • Borsbeeksebrug 32
 • 2600 Berchem
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

€ 90 per aparte module (vm of nm)

€ 160 voor 2 modules op één dag (lunch inbegrepen)

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 17/03/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

€ 90 per aparte module (vm of nm)

€ 160 voor 2 modules op één dag (lunch inbegrepen)

Machteld Demeulenaere is sinds 2009 directeur van een sociaal verhuurkantoor. Voorheen was zij werkzaam als zorgbemiddelaar in een welzijnsorganisatie. Sinds het voorjaar van 2017 doceert zij bij Escala opleidingen inzake sociale huurwetgeving. Vanuit haar uitgebreide leidinggevende ervaring, haar postgraduaat social profit en publiek management aan de UGent en diverse gerelateerde opleidingen, begeleidt zij ook graag organisaties uit de sociale en welzijnssector bij hun HR- beleid.