Sociale huurwetgeving


De juridische aspecten
Webinar Wetgeving en administratie 120280
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Tijdens deze opleiding worden de juridische aspecten rond het thema sociale huurwetgeving op een toegankelijke manier gebracht. Hierbij wordt vertrokken vanuit de dagelijkse situatie van de deelnemers. Op het einde is er de mogelijkheid tot vraagstelling.

Introductie

Deze opleiding maakt deel uit van een reeks van 4 modules rond Sociale Huur.

In deze tweede module gaan we dieper in op de conformiteit van de woning, het technisch verslag en het bijhorende premiebeleid.

Meer informatie per module via onderstaande links:

Omschrijving

Via sociale huur wil de overheid woongelegenheid verschaffen voor minder begoede burgers. Daarbij wordt gestreefd naar een combinatie van kwalitatieve en behoorlijke huisvesting en betaalbaar wonen.

In de Vlaamse Wooncode worden de basisbeginselen voor de sociale verhuring vastgelegd. Deze beginselen zijn van toepassing op sociale huurwoningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd of onderverhuurd door de VMSW, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, ...

Omdat de sociale huur een eigen en specifiek karakter vertoont, werd een eigen regime ontwikkeld dat de verhouding regelt tussen de sociale huurder en de sociale verhuurder. Er zijn specifieke regels inzake inschrijving- en toelatingsvoorwaarden, de toewijzing, de huurprijsberekening, ... De beginselen die niet specifiek worden geregeld door de Vlaamse Wooncode, vallen onder de gemene regels van de Woninghuurwet.

Via deze opleiding willen we twee doelstellingen bereiken:

 1. Via een toegankelijk overzicht van de bepalingen willen we de deelnemers laten kennismaken met de specifieke regels van de sociale huurwetgeving. We kijken hoe de regels van de Vlaamse Wooncode samen met de Woninghuurwet moeten gelezen worden.
 2. Met specifieke voorbeelden en cases willen we weergeven hoe u de sociale huurwet in de praktijk kan toepassen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers en ambtenaren die vaak in contact komt met vragen rond sociale huur en juridische conflicten hierrond: medewerkers van:

 • De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) of een sociale huisvestingsmaatschappij
 • De sociale verhuurkantoren
 • Het Vlaams Woningsfonds van de Grote Gezinnen
 • Gemeente en een OCMW
 • Sociale woonorganisaties

Programma

1. Wat is een huurovereenkomst?

 • Woninghuur wetgeving -wat is een huurovereenkomst volgens de wetgeving?
 • In welke staat moet het goed verhuurd worden?
 • Huurwaarborg
 • Opzegging overeenkomst door verhuurder - huurder
 • Andere opzeggingsmogelijkheden
 • Huurlasten?

2. Inschrijving sociale huisvestingsactoren?

 • toepassing kaderbesluit sociale huur
 • inschrijvingsvoorwaarden
 • toelatingsvoorwaarden
 • toewijzingsregels - SVK / SHM
 • afwijkingsregels

3. Verschillende cases vanuit praktijk

Praktisch

Deze training is voorzien als een webinar. Ontdek hier de 6 voordelen van webinar bij Escala:

1. Geen reistijd, files en hoge reiskosten
2. Volg de opleiding thuis of op het werk
3. Interactief: vraagstelling is zeer laagdrempelig via chatfunctie
4. De meeste webinars worden opgenomen en zijn nadien beschikbaar
5. Korte en krachtige sessies
6. Ook webinars kunnen in aanmerking komen voor KMO Portefeuille