Sociale huurwetgeving


De juridische aspecten
Webinar Wetgeving en administratie 120280

Introductie

Deze opleiding maakt deel uit van een reeks van 4 modules rond Sociale Huur.

In deze tweede module gaan we dieper in op de specifieke regels van de sociale huurwetgeving en de sociale huurwet in de praktijk.

Meer informatie per module via onderstaande links:

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Tijdens deze opleiding worden de juridische aspecten rond het thema sociale huurwetgeving op een toegankelijke manier gebracht. Hierbij wordt vertrokken vanuit de dagelijkse situatie van de deelnemers. Op het einde is er de mogelijkheid tot vraagstelling.

Omschrijving

Via sociale huur wil de overheid woongelegenheid verschaffen voor minder begoede burgers. Daarbij wordt gestreefd naar een combinatie van kwalitatieve en behoorlijke huisvesting en betaalbaar wonen.

In de Vlaamse Wooncode worden de basisbeginselen voor de sociale verhuring vastgelegd. Deze beginselen zijn van toepassing op sociale huurwoningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd of onderverhuurd door de VMSW, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, ...

Omdat de sociale huur een eigen en specifiek karakter vertoont, werd een eigen regime ontwikkeld dat de verhouding regelt tussen de sociale huurder en de sociale verhuurder. Er zijn specifieke regels inzake inschrijving- en toelatingsvoorwaarden, de toewijzing, de huurprijsberekening, ... De beginselen die niet specifiek worden geregeld door de Vlaamse Wooncode, vallen onder de gemene regels van de Woninghuurwet.

Via deze opleiding willen we twee doelstellingen bereiken:

 1. Via een toegankelijk overzicht van de bepalingen willen we de deelnemers laten kennismaken met de specifieke regels van de sociale huurwetgeving. We kijken hoe de regels van de Vlaamse Wooncode samen met de Woninghuurwet moeten gelezen worden.
 2. Met specifieke voorbeelden en cases willen we weergeven hoe u de sociale huurwet in de praktijk kan toepassen

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers en ambtenaren die vaak in contact komt met vragen rond sociale huur en juridische conflicten hierrond:

 • Medewerkers vanuit welzijnsorganisaties
 • Medewerkers die instaan voor het sociaal woonbeleid in gemeenten/steden
 • Nieuwe medewerkers binnen sociale woonactoren

Programma

1. Wat is een huurovereenkomst?

 • Woninghuur wetgeving -wat is een huurovereenkomst volgens de wetgeving?
 • In welke staat moet het goed verhuurd worden?
 • Huurwaarborg
 • Opzegging overeenkomst door verhuurder - huurder
 • Andere opzeggingsmogelijkheden
 • Huurlasten?

2. Inschrijving sociale huisvestingsactoren?

 • toepassing kaderbesluit sociale huur
 • inschrijvingsvoorwaarden
 • toelatingsvoorwaarden
 • toewijzingsregels - SVK/SHM
 • afwijkingsregels

3. Verschillende cases vanuit praktijk

Prijsinfo

 • € 100 per aparte module (vm of nm)
 • € 180 voor 2 modules op één dag (lunch inbegrepen)
 • € 320 voor 4 modules, inschrijving  bij voorkeur via deze pagina

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.