Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de ouderenzorg


Opleiding inclusief boek
Opleiding Wetgeving en administratie 160375

Omschrijving

Sedert 01 januari 2015 is het in de zorgsector verplicht een beleid te ontwikkelen om doordacht met grensoverschrijdend gedrag van hulpverleners ten aanzien van zorgvragers om te gaan.

In deze opleiding leert u:

 • hoe u op een constructieve manier kan omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag van medewerkers
 • wat u kan doen om grensoverschrijdend gedrag van uw medewerkers te voorkomen
 • welke stappen u kan zetten als een medewerker 'zijn boekje te buiten gaat'

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Directeurs, hoofdverpleegkundigen, beleidsmedewerkers, huishoudelijke medewerkers en anderen werkzaam in de residentiële of ambulante ouderenzorg.

Bijkomende info

Volgende publicatie is ingebrepen in de opleiding: Van Houdenhove, E., Van Velthoven, J. & Messelis, E. (2015). Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg. Politeia. VVSG Pockets.

Indien reeds een collega van dezelfde organisatie ingeschreven is, kunt u deelnemen zonder aankoop van de publicatie. Het inschrijvingsgeld bedraagt dan € 150 (excl. BTW). Gelieve dit duidelijke te vermelden bij uw inschrijving. Dit is enkel mogelijk als tweede of latere inschrijver van dezelfde organisatie binnen dezelfde cursus.

Methodologie

De opleiding wordt interactief opgebouwd aan de hand van concrete casussen.

Er is ruimte voor vragen van en ervaringsuitwisseling.

Programma

 • Korte historiek van de wetgeving
 • Wettelijke basis seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Taboes rond seksualiteit
 • Referentiekader, procedures en registratiesysteem voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • Hier wordt besproken dat seksueel grensoverschrijdend gedrag verschillende vormen kan aannemen. We gaan ook dieper in op hoe we grensoverschrijdend gedrag kunnen screenen. Daarbij maken we o.m. gebruik van het vlaggensysteem, ontwikkeld door Sensoa. Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen wanneer gedrag grensoverschrijdend is. D.m.v. verschillende methodieken gaan we na hoe we dit kunnen screenen.
 • Hoe concreet aan de slag gaan?
 • We gaan dieper in op het belang van een omgangscultuur en op het belang van een preventie- en detectieprocedure.
 • Kritische bespreking en (beleids)aanbevelingen; intervisie en ervaringsuitwisseling

Els Messelis is master in de Gerontologie. Zij heeft 30 jaar ervaring in het geven van vorming en training rond het thema seks en intimiteit op rijpere leeftijd. Zij is auteur van diverse artikels rond het thema 'seks en intimiteit op rijpere leeftijd'. Daarnaast is ze auteur van het boek 'mannen willen seks, vrouwen willen intimiteit'. Wat 50-plussers er in werkelijkheid zelf over denken (Standaard Uitgeverij, 2009). Zij is ook mede-auteur van het boek 'seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg' (Politeia, 2016). Zij ontwikkelde verder nog in 2014 de Vlaamse seks- en intimiteitskoffer. Een eerste voorstelling daarvan werd hetzelfde jaar gegeven op de wintermeeting van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie in Oostende. Zij heeft tenslotte een samenwerkingsverband met Prof. Kazer (V.S.) inzake de validering van het meetinstrument 'Geriatric Sexuality Index' die peilt naar het seks- en intimiteitsleven van kwetsbare oudere volwassenen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.