Praktijkschatting woningen en appartementen voor de non-profit


Vlotter, correcter en gerichter een praktijkschatting van een appartement of woning maken
Opleiding Wetgeving en administratie 060486

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding bent u in staat om vlotter, correcter en gerichter een praktijkschatting van een appartement of woning te maken.

Omschrijving

In uw functie wordt u geconfronteerd met ramingen en schattingen van woningen. Een juiste waardebepaling van een woning of appartement is van het grootste belang. Over- en onderwaardering zijn een jammerlijke zaak. Prijsschattingen met de natte vinger zijn uit den boze.

In deze lessenreeks zal dan ook de nadruk gelegd worden op de juiste interpretatie van de diverse schattingselementen.

Als inleiding worden een aantal veel gebruikte schattingsmethodes toegelicht. U krijgt een inzicht in de verschillende factoren die de waarde van een vastgoed beïnvloeden en leert tevens een degelijk schattingsverslag samenstellen en motiveren.

U bezoekt panden en flats en maakt schattingsverslagen. Deze worden vervolgens in groep besproken: zo leert u ook van uw collega's en steekt u heel wat op over hoe u een schattingsverslag kan motiveren.

Inhoudelijk kan bij iedere sessie specifiek ingegaan worden op de praktijkproblemen en vragen waarmee u geconfronteerd wordt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers openbare besturen dienst patrimonium, dienst huisvesting, intercommunales, sociale huisvestingsmaatschappijen, nutsbedrijven

Voorkennis

Er wordt geen voorkennis gevraagd, praktijkervaring is een pluspunt.

Programma

Algemene doelstellingen

 • De verschillende waarden kunnen bepalen.
 • Inzicht verkrijgen in de marktwaarde van het vastgoed
 • Schadeposten eigendommen kunnen herkennen.

Leerinhouden

 • Soorten waarden
 • Waardefactoren
 • Schade, sleet en verval bepalen van huizen en appartementen
 • Waardebepaling huizen en appartementen
 • Verschillende schattingsmethodes
 • Schattingsverslagen correct kunnen samenstellen en interpreteren
 • ...

Dr. ir. Marcel BOGAERTS DBA, MScCE, MRE

 • Raadgevend Ingenieur-expert in Bouwtechnologie en Vastgoedzaken
 • Beëdigd Vastgoedtaxateur KAVEX
 • Bestuurder-directeur OMNIMEX c.v.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.