Natuurbehoud: in welke mate beschermt onze wetgeving onze natuur


De impact van natuurbehoud in de praktijk
Opleiding Wetgeving en administratie 150190

Omschrijving

Onze natuur is van onschatbare waarde. Het is dan ook evident dat ze juridisch beschermd wordt. Natuurbehoud is dan ook een beleidsprioriteit. In Vlaanderen wordt de natuur beschermd door wetgevende initiatieven op verschillende niveaus: Vlaams, federaal, Europees en Internationaal.

Vlaanderen heeft een stempel gedrukt op het natuurbehoud, o.a. via volgende decreten:

 • Het natuurdecreet
 • Het bosdecreet
 • Het jachtdecreet
 • De soorten bescherming
 • Het handhavingsdecreet

Tijdens deze compacte opleiding bespreken we deze wetgeving. En nog belangrijker: we gaan na hoe deze wetgeving een impact kan hebben op de werking binnen uw bestuur, vereniging organisatie, of voor u persoonlijk. Hoe beïnvloedt de wetgeving inzake natuurbehoud onze ruimtelijke ordening & stedenbouw, milieubeleid, ... Deze opleiding geeft een antwoord op tal van vragen waarmee u in de praktijk geconfronteerd kunt worden, zoals:

 • "Mag ik een vergunning toekennen binnen een bosrijk gebied?"
 • "Wat indien een beschermde diersoort ontdekt wordt op een te ontwikkelen perceel?"
 • "Hoe kan opgetreden worden tegen inbreuken? Hoe verloopt de procedure?"
 • "Kan ik als vereniging of organisatie een procedure starten tegen deze inbreuken? Aan welke voorwaarden moet ik dan voldoen?"

Ontdek het antwoord op deze en vele andere vragen tijdens deze praktijkgerichte opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Ambtenaren:
  • Milieu
  • Ruimtelijke ordening
  • Verantwoordelijke natuurbehoud
 • Handhavers
 • Milieuverenigingen
 • Eigenaars bossen
 • Jachtverenigingen

Programma

 • Natuurbehoud van Vlaanderen: het landschap
 • Belangrijkste wetgeving
 • Impact van natuurbehoud in de praktijk

Mr. Bram Vandromme studeerde af als licentiaat/master in de rechten aan de Universiteit van Gent en behaalde nadien eveneens met grote onderscheiding het diploma van master in het milieurecht aan de Universiteit van Gent.

Na ervaring op te doen als advocaat bij de kantoren CMS DeBacker, Publius en Verbist advocaten, werd door Bram Vandromme op 1 augustus 2011 BRAMVANDROMME advocatenkantoor opgestart.

Het advocatenkantoor specialiseert zich in administratief recht, omgevingsrecht en vastgoedrecht, waarbij wordt opgetreden voor particulieren, ondernemingen, overheden en andere professionelen zoals advocaten, (milieu)consultants, architecten, landmeters en notarissen.

Naast zijn praktijk als advocaat, doceert Bram Vandromme de vakken 'ruimtelijke ordening' en 'milieurecht' bij Syntra West in de opleidingen 'ondernemer/zaakvoerder', 'vastgoedexpert', 'vastgoedpromotor' en 'milieucoördinator (niveaus A en B)' en geeft hij op regelmatige basis voordrachten, opleidingen en workshops in het kader van zijn specialisaties. Tot voor kort was Bram Vandromme eveneens werkzaam als assistent 'publiek recht' aan de Katholieke Universiteit van Leuven, afdeling Kortrijk. Een overzicht van de voordrachten en publicaties, vindt u hier.

Bram Vandromme maakt ook deel uit van de redactieraad van TOO, Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid.

Tenslotte maakt Bram Vandromme, als voorzitter, deel uit van het Bestuur van de Conferentie van de Jonge Balie Kortrijk en, als vertegenwoordiger van de balie van Kortrijk, van de IT commissie van de Orde van Vlaamse Balies.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.