Mobiliteitstoets en MOBER


Het beoordelen van mobiliteitsprojecten
Opleiding Wetgeving en administratie 150162

Omschrijving

De mobiliteitstoets en de mobiliteitseffectenstudie (MOBER) zijn verplichte instrumenten binnen verkeersgenererende projecten.

 • Ze brengen de mobiliteitseffecten van het project in kaart en gaan na of de extra verkeersdrukte die het project veroorzaakt, in strijd kan komen met de wegcapaciteit.
 • Daarnaast ontdekt u op deze manier of vlot verkeer, verkeersveiligheid, parkeermogelijkheden en leefbaarheid  in het gedrang komen.

U kan beide instrumenten opleggen in het kader van een omgevingsdossier, al hebben ze elk een eigen toepassingsgebied. Van de behandelende ambtenaar wordt verwacht dat deze een actieve rol speelt in beslissen wanneer een mobiliteitstoets afdoende is, danwel of er bijkomend onderzoek of een volledige MOBER noodzakelijk is.

In heel wat gemeenten is er weinig tot geen ervaring met het opleggen en evalueren van dergelijke instrumenten. In deze opleiding geven we u de nodige pragmatische hulp om dergelijke dossiers snel en oordeelkundig te begeleiden, te beoordelen en uw beslissing te motiveren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Ambtenaren en mandatarissen betrokken bij ruimtelijke ordening of milieu
 • Ambtenaren en mandatarissen betrokken bij mobiliteitsbeleid en haar uitvoering
 • Studiebureaus en architecten die in opdracht werken van publieke overheden

Bijkomende info

Interne opleiding of begeleiding

Een opleiding ter plaatse bij u, op maat van uw bestuur of organisatie is mogelijk. Ook voor de begeleiding van een concreet project kunt u ons contacteren.

Voor meer informatie, stuur een mail voor een verblijvende offerte naar info@escala.be

Programma

De opleiding bestaat uit twee delen.

In het eerste deel behandelen we de theorie. We geven u een helder beeld van:

 • wanneer u welk instrument inzet
 • wat de procedure is in beide gevallen
 • hoe u de beoordeling aanpakt
 • hoe het geheel in het vergunningstraject past

In het tweede deel bekijken we de praktijk. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden gaan we na:

 • wanneer u een mobiliteitstoets oplegt, en wanneer een MOBER
 • hoe u de mobiliteitstoets beoordeelt, en hoe u bijkomend onderzoek of een MOBER oplegt
 • wanneer u een project op basis van mobiliteit moet weigeren
 • wanneer (en hoe) u beter op bijsturen van het project kan inzetten

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.