Impact wijzigingen huurdecreet op huurders


Van welke wijzigingen dient u als sociaal assistent, lokaal bestuur, jurist of bemiddelaar op de hoogte te zijn?
Opleiding Wetgeving en administratie 170389

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Medewerkers van lokale besturen, diensten wonen
  • Maatschappelijk assistenten, sociale organisaties, wijkagenten
  • Mensen die professioneel of vrijwillig huurders begeleiden of geconfronteerd worden met hun vragen of problemen
  • ...

Programma

Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse Ministerraad een voorontwerp van decreet goed houdende bepalingen betreffende de woninghuur. Volgens de laatste berichten zou het nieuwe huurdecreet in werking treden begin 2019.

Tijdens deze opleiding worden de belangrijkste wijzigingen overlopen.

Uitgangspunt van Escala is hierbij zoals steeds het oogpunt van de lokale besturen, maatschappelijk werkers, sociale organisaties, ...

In deze sessie leert u vanuit de jarenlange praktijk van een vrederechter:

  • de belangrijkste principes van woninghuur
  • met welke wijzigingen aan de huurwetgeving de huurders rekening moeten houden
  • wat belangrijk te weten is bij de begeleiding van huurders om problemen te voorkomen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.