Hoe efficiënt subsidies verstrekken en opvolgen: subsidiereglementen, projectsubsidies


Lokale subsidies recht op doel af
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding heeft de deelnemer een degelijke toepasbare kennis omtrent de diverse soorten subsidies, de regelgeving dienaangaande en omtrent de opmaak van een deskundig gemeentelijk subsidiereglement.

Introductie

In het voorjaar van 2021 ging de aandacht van de nationale pers naar een dossier waarbij er sprake was van oneigenlijk gebruik van subsidiegelden.

In zo'n geval wordt er niet enkel gekeken naar de begunstigde van de subsidiegelden, maar uiteraard ook naar de verstrekker, zowel wat de toekenning van subsidies verstrekt als de opvolging van de correcte besteding.

Omschrijving

In deze praktische juridische vorming gaan we in op de verschillende subsidievormen.

Daarna gaan we dieper in op alle relevante regelgeving betreffende de toekenning van en controle op het gebruik van subsidies.

In een laatste luik geeft de docent tips voor de opmaak van duidelijke subsidiereglementen en de efficiënte controle van het correct gebruik van de subsidies.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Diensthoofden en stafmedewerkers van lokale besturen van diverse diensten: financiën, subsidies, bedrijfsleven, sport, cultuur, enz.

M.a.w.: alle medewerkers die betrokken zijn bij het toekennen en/of het opvolgen van subsidies aan verenigingen of bedrijven.

Methodologie

Deze vorming geldt als kennisoverdracht.

Maar in deze opleiding is er ook de nodige ruimte voor ervaringsuitwisseling tussen en interactie met de deelnemers, want uiteraard zit er ook heel veel ervaring en expertise onder de deelnemers.

Programma

In deze vorming gaan we in op:

  • de verschillende subsidievormen
    • werkingssubsidies, projectsubsidies, activiteitsubsidies, ... en hun eigenheden, aandachtspunten,...
  • alle relevante regelgeving
    • decreet lokaal bestuur, cultuurpactwet, wet betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen, ... betreffende de toekenning van en controle op het gebruik van subsidies.

In een derde luik geeft de docent tips voor de opmaak van duidelijke subsidiereglementen en de efficiënte controle van het correct gebruik van de subsidies.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.