Het statuut van de lokale mandataris (totaaltraject)


Alle rechten, plichten, sociaal en fiscaal statuut van lokale mandatarissen in 1 totaalopleiding.
Opleiding Wetgeving en administratie 220377

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Alle rechten, plichten, sociaal en fiscaal statuut van lokale mandatarissen in 1 totaalopleiding.

Omschrijving

In deze totaalopleiding wordt een antwoord geven op de vraag wat individuele lokale mandatarissen moeten, kunnen en mogen doen en wat ze niet mogen of kunnen doen. Ook hun sociaal en fiscaal statuut wordt uitgebreid toezicht. Op het einde van de vorming hebben de deelnemers een duidelijk beeld van het statuut van de lokale mandataris.

Deze totaal opleiding omvat zowel module 1 als 2.

Dit totaaltraject omvat:

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze vorming is bedoeld voor lokale mandatarissen (raadsleden, leden van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau en bijzonder comité voor de sociale dienst) en diensthoofden en medewerkers van het secretariaat.

Het statuut van de lokale mandataris – fiscaal en sociaal bekeken: Deze vorming is bedoeld voor lokale mandatarissen (raadsleden, leden van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau en bijzonder comité voor de sociale dienst) en diensthoofden en medewerkers van het secretariaat, de personeelsdienst en de financiële dienst.

Methodologie

De docent hanteert een werkbare didactische mix:

  • Kennisoverdracht
  • Interactie
  • Vraagstelling
  • Cases

De heer Arnold Blockerije heeft meer dan 30 werkjaren ervaring als gemeentesecretaris (Roosdaal) en stadssecretaris (Ninove).

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.