Het nieuwe decreet complexe projecten


De belangrijkste bepalingen op een rij
Opleiding Wetgeving en administratie 140756

Omschrijving

Vaak wordt het goedkeuringsproces voor grote en complexe projecten als omslachtig en tijdrovend beschouwd. Er zijn vaak meerdere vergunningen en planprocessen vereist.

Om hieraan tegemoet te komen, werd het "Decreet betreffende complexe projecten" goedgekeurd. Het decreet moet toelaten dat grote, complexe projecten in één globale procedure worden gegoten. Hierdoor kan alles via een geïntegreerd proces verlopen.

Eind augustus 2014 verscheen het decreet complexe projecten in het Belgisch Staatsblad. De wetgever wil ervoor zorgen dat grote (bouw)projecten dankzij dit decreet sneller gerealiseerd worden, met voldoende aandacht voor kwaliteit.

Nieuwe wetgeving leidt tot nieuwe procedures en voorschriften. Tijdens deze opleiding gaan we dieper in op de belangrijkste bepalingen van het nieuwe decreet. We gaan na wanneer het decreet kan toegepast worden en wat de gevolgen hiervan zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Ambtenaren ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Programma

  • Toepassingsgebied: wat is een complex project?
  • De besluitvormingsprocedure
  • Doorwerking van het voorkeursbesluit en het projectbesluit
  • Uitvoeringsfase en monitoring
  • Verval van het voorkeursbesluit en het projectbesluit
  • Beroepsmogelijkheden
  • Handhaving

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.