Het kadaster - introductie in de werking van het kadaster


Overzicht van de werking, de taken en de doelstellingen van het kadaster
Opleiding Wetgeving en administratie 110422

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na de opleiding hebt u zicht op hoe het kadaster werkt.

Omschrijving

Het Belgische kadaster valt onder de Federale overheidsdienst Financiën en is ontstaan om onroerende goederen en hun eigenaars te identificeren met het oog op het belasten ervan.

De nadruk ligt op een fiscale taak, namelijk het bepalen van een kadastraal inkomen van een onroerend goed, maar recent wordt nu ook de patrimonale opdracht benadrukt. De informatisering van het kadastraal plan en de opbouw van een databank van gebouwde en ongebouwde eigendommen zijn een recente evolutie.

Deze opleiding voorziet in een overzicht van de werking, de taken en de doelstellingen van het kadaster. Concreet worden elementen als kadastrale legger, kadastraal perceelplan en dergelijke besproken.

Het kadaster heeft recent ook een nieuwe naam - de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Voor de herkenbaarheid zal in deze brochure voorlopig nog de term kadaster gebruikt worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is een ideale basis voor nieuwe medewerkers in openbare besturen en medewerkers die voor hun job de werking van het kadaster moeten kennen.

Voorkennis

Voor het volgen van deze opleiding is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Deze opleiding loopt klassikaal met nadruk op kennisoverdacht.

Programma

 • Het kadaster - de Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie
  • taakaflijning & doelstelling
  • identificatie en belasting onroerend goed
 • Bepaling van het Kadastraal Inkomen
  • voorwaarden
  • wijzigingen KI
  • indexatie, en onroerende voorheffing
  • bijkomende fiscaliteit: wat met registratierechten, onroerende voorheffing in de personenbelasting
  • etc.
 • Materiaal en aangifte voor het KI
 • De kadastrale legger
  • doel en gebruik van de kadastrale legger
  • elementen
 • Het kadastraal perceelplan
 • Informatisering
  • overgang naar een GIS - geografisch informatiesysteem
  • databank gebouwde en ongebouwde eigendommen