Erfrecht: problematieken voor de hulpverlener.


Overzicht van de bestaande regels over het erfrecht en specifieke problematieken
Opleiding Wetgeving en administratie 120673

Omschrijving

Het wettelijk erfrecht is een complexe materie. Elke concrete situatie is immers verschillend met de andere. Als medewerker bij het OCMW, als sociaal werker, ... krijgt u ongetwijfeld vroeg of laat te maken met concrete vragen rond het erfrecht. Misschien bent u reeds in een situatie beland waar u advies moet geven rond een opengevallen nalatenschap. U zal gemerkt hebben dat een correct juridisch advies geven niet altijd even eenvoudig is.

Deze opleiding geeft in de eerste plaats een toegankelijk overzicht van de bestaande regels over het erfrecht. Na deze informatie hebt u een duidelijk beeld over de bestaande wetgeving en kunt u het erfrecht toepassen op praktische cases.

Maar deze opleiding gaat nog een stap verder. Na de algemene regels van het erfrecht staan we uitgebreid stil met de specifieke situaties waar u als sociaal werker of medewerker bij het OCMW mee in contact kan komen. Wat met nalatenschappen met overmatige schuldenlast? Welke invloed heeft collectieve schuldenregeling op de verdeling? We vertrekken vanuit dagdagelijkse situaties die van belang zijn in uw sector, en passen hier de regels van het erfrecht op toe.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers van OCMW en sociaal werkers die via de cliënt in contact komen met verdeling van de erfenis.

Programma

 • De algemene regels van het erfrecht
  • Een erfenis aanvaarden of niet?
  • Wie zijn de erfgenamen?
  • Hoe wordt de erfenis verdeeld onder de erfgenamen?
 • Specifieke problematieken
  • Wat bij overmatige schuldenlast / procedure van collectieve schuldenregeling?
  • Discussies tussen erfgenamen: hoe juridisch bemiddelen?

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.