Decreet integraal handelsvestigingsbeleid


De 10 innovaties van het nieuwe decreet
Opleiding Wetgeving en administratie 160465

Introductie

Door de zesde staatshervorming werd de materie inzake handelsvestigingen - grootschalige winkels - overgeheveld naar de gewesten. Na het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest beschikt nu ook het Vlaams Gewest over een geregionaliseerde handelsvestigingsreglementering. Het decreet schaft de federale Handelsvestigingswet geheel af en introduceert een volledig nieuw regelgevend kader dat aansluit bij de nieuwe omgevingsvergunningsreglementering.

Omschrijving

De decreetgever heeft waar mogelijk geprobeerd het Handelsvestigingsdecreet aansluiting te laten vinden bij de federale handelsvestigingsreglementering. Zo wordt de vergunningsplicht voor handelsvestigingen behouden. Wat voorheen de handelsvestigingsvergunning was, wordt nu de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten. Zo is er nog steeds sprake van de begrippen 'handelsgeheel', 'kleinhandelsbedrijf' en 'nettohandelsoppervlakte'. Ook de 400 m² nettohandelsoppervlakte als grens voor het aanvragen van een vergunning wordt behouden. Er blijft een specifieke regeling voor beperkte uitbreidingen bestaan.

Maar de vernieuwingen zijn veel ingrijpender dan hetgeen behouden werd. De meest fundamentele verandering is ongetwijfeld de integratie van de 'omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten' verder 'kleinhandelsvergunning' genoemd in de omgevingsvergunning. Daardoor wordt een geïntegreerd vergunningenbeleid mogelijk, waarbij de stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en kleinhandelsvergunning geïntegreerd worden in een en dezelfde omgevingsvergunning.

Deze studievoormiddag geeft een toelichting bij het 'nieuwe' Handelsvestigingsdecreet. Daarbij wordt vooral aandacht besteed wat verandert, met een bijzondere focus op de voor de gemeenten relevante veranderingen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Ambtenaren diensten omgeving, stedenbouw, milieu
 • Ambtenaren lokale economie / centrummanagers
 • Intercommunales
 • Studiebureaus en architecten
 • Landmeters
 • ...

Programma

Tijdens deze uiteenzetting wordt nader ingegaan op het nieuwe - geregionaliseerde - handelsvestigingsbeleid.

 • Wat verandert er?
 • Inwerkingtreding van het Handelsvestigingsdecreet (DIH)
 • Welke nieuwe instrumenten reikt het DIH aan?
 • Welke bestaande instrumenten blijven beschikbaar?
 • Tien innovaties in het DIH ten opizchte van de federale Handelsvestigingswet
  • De 4 decretale doelstellingen van het DIH
  • Het Comité voor Kleinhandel
  • Juridische basis voor kleinhandelsvisies
  • Introductie van kernwinkelgebieden en winkelarme gebieden
  • Verminderde vergunningsplicht
  • Uitbreiding van het toetsingskader
  • Nieuwe vergunningsprocedure met verruimde inspraakmogelijkheden
  • Drastische gewijzigde vervalregeling
  • Rol van de handelsvestigingsconvenanten
  • Volledig hervormde gedepenaliseerde handhaving
 • Bieden deze instrumenten gemeenten de kans hun detailhandelsvisie in realiteit om te zetten?
 • Zijn er nog kansen voor perifere handelsvestigingen?
 • Uw vragen

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 16/03/2020 09:30 12:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Brabanthal
 • Brabantlaan 1
 • 3001 Heverlee
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 06/05/2020 09:30 12:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 10/12/2019 09:30 12:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Leandra Decuyper is advocaat bij Publius. Zij legt zich toe op de diverse takken van het publiek recht, zoals meer in het bijzonder dossiers inzake overheidsaansprakelijkheid, ruimtelijke ordening en handelsvestigingen.