De nieuwe appartementswetgeving met focus op serviceflats en assistentiewoningen


Alles over de nieuwe appartementswetgeving op een rijtje
Opleiding Wetgeving en administratie 140150

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U weet nu hoe de nieuwe appartementswetgeving dient toegepast te worden met focus op de domeinen van de serviceflats en de assistentiewoningen. U krijgt een basis zodat u hiermee de dagdagelijkse juridische problemen binnen deze woonvormen in de eerste lijn kunnen counteren.

Omschrijving

Enige tijd geleden wijzigde de appartementswetgeving. Er werden fundamentele wijzigingen aangebracht die een grote impact hadden voor syndici en mede-eigenaars. Deze verandering riep deelverenigingen in het leven, beperkte het aantal volmachten en zorgde voor grote aanpassingen aan de algemene vergadering. Heel wat regels uit het vennootschapsrecht worden nu ook op de algemene vergadering toegepast en Corporate Governance deed zijn intrede.

Binnen deze structuur van syndici en mede-eigenaars nemen de non-profitsector en de openbare besturen een speciale positie in. Daarom is het belangrijk voor de non-profit en de openbare besturen om een degelijk inzicht te krijgen in de veranderingen die voor hen van toepassing zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die binnen de non-profitsector of openbare besturen actief zijn met betrekking tot de appartementswetgeving.

 • Medewerkers van openbare besturen
 • De sociale diensten van deze organisaties, het OCMW of Sociaal Huis
 • De CAW's
 • De sociale woningmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren
 • Andere woningmaatschappijen
 • Nog andere geïnteresseerden.

Methodologie

 • De opleiding wordt begonnen met een beknopte voorstelling van de docent en de deelnemers, alsook een bondig overschouwen van het leerprogramma van de uiteenzetting.
 • Er zal vertrokken worden vanuit een 'ex cathedra'-benadering, met de bedoeling om de deelnemers te bewegen tot enige interactie. Hiertoe zal onder meer doorheen de uiteenzetting een aantal stellingnames worden 'losgelaten' op de deelnemers welke hen (hopelijk) noopt tot standpuntinname.
 • Er zullen tevens een aantal herkenbare praktijkvoorbeelden in de uiteenzetting worden verwerkt.
 • De uiteenzetting zal vervat zijn in een powerpoint-lespresentatie. Een uitprint hiervan wordt ter beschikking gesteld van de deelnemers.

Programma

 • Duiding van de nieuwe wetgeving
  • Deelverenigingen
  • Raad van mede-eigendom en Commissaris van de rekeningen
  • Berekeningen per individuele mede-eigenaars
  • De algemene vergadering
  • Functie van de syndicus
  • Koop en verkoop
  • Functie van de notaris
  • Geschillen met buitenstaanders
 • Overgangsbepalingen
  • Aanpassing van de basisakte
  • Overgangsperiode
 • Fundamentele veranderingen voor de de non-profit en de openbare besturen
2014-150-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Nick De Wint studeerde in 2005 af als graduaat bedrijfsbeheer-rechtspraktijk aan de HOWEST, departement Simon Stevin, te Brugge. Vervolgens studeerde hij rechten aan de Universiteit Gent, alwaar hij afstudeerde als master in de Rechten in 2004. In 2005 behaalde Nick De Wint het diploma criminologische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Nick De Wint was actief als advocaat aan de toenmalige Balie Brugge van september 2005 tot en met maart 2018; tevens was hij ingeschreven op het Nederlands landelijk tableau van advocaten en verbonden aan de Balie Middelburg-Breda in de periode 2015 - 2018.

Na een uitstapje bij de overheid, waaronder de Provincie West-Vlaanderen, is Nick De Wint op heden terug actief in de wereld van de advocatuur. Gelijktijdig is hij altijd actief gebleven als legal consultant/juridisch gemachtigde in Nederland. Nick De Wint legt zich vooral toe op dossiers die verband houden met het omgevingsrecht en het daarmee verband houdend handhavingsrecht alsook het vastgoedrecht, waaronder het appartementsrecht. Hij gaf reeds diverse lezingen omtrent de rechtstakken waarin hij als advocaat praktiseert.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.