Archiveringsplicht van documenten mede in het kader van de GDPR regels


Met veel aandacht voor de wettelijke bewaringstermijnen en de Europese GDPR-, privacy regelgeving

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Het doel van deze opleiding is om de deelnemers bewust te maken van de talloze verplichtingen die zij hebben inzake bewaring en archivering van documenten en hoe zij deze met elkaar kunnen verzoenen.  De deelnemers zullen leren hoe zij op verantwoorde wijze moeten omgaan met het opstellen en archiveren van documenten in lijn met deze wettelijke verplichtingen.

Deelnemers zullen daarnaast ook inzicht krijgen in verschillende relevante aspecten van de nieuwe Europese privacyregels inzake informatieveiligheid en leverancierscontracten: de GDPR.

Op het einde van de opleiding is het de bedoeling dat de deelnemers zelf aan de slag kunnen gaan met het opstellen en implementeren van een bewaringsbeleid binnen hun organisatie.  

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is uiterst relevant voor iedereen die binnen de organisatie bezig is met het opstellen en archiveren van documenten of het verwerken van persoonsgegevens (bv. het HR-departement).  

Bijkomende info

En waarom niet in-house?

Een aantal medewerkers hebben dezelfde leernood? Onze Escala kalenderopleidingen kunnen ook in-house georganiseerd worden!

De voordelen:

  • Leren op een tijdstip, locatie en met een lesduur door u gekozen
  • Lesinhoud, toepassingen, voorbeelden en methodiek op maat van uw specifieke realiteit
  • Geen extra kosten of tijdverlies wegens verplaatsingen
  • Onze tarieven staan los van het aantal deelnemers

Onze in-house offertes zijn zelfs met een beperkt aantal deelnemers al verrassend snel interessant.

Bovendien kan u het ook organiseren samen met andere geïnteresseerde organisaties.

Vraag uw offerte via tine@escala.be. U ontvangt gratis en vrijblijvend één all inclusive offerte.

Methodologie

Kennisoverdracht is hier van cruciaal belang. Dit neemt echter niet weg dat onze docente ook zeer openstaat voor interactie met de deelnemers.

Programma

De nieuwe Europese privacyregels (GDPR), die in werking zijn getreden op 25 mei 2018, verplichten organisaties om bewuster om te gaan met gegevens en documenten die persoonsgegevens bevatten. Eén van de gevolgen hiervan is dat documenten die persoonsgegevens bevatten niet langer onbeperkt bewaard mogen worden.  

Daartegenover staat echter dat een organisatie vaak wettelijk verplicht is om bepaalde documenten gedurende een specifieke termijn te bewaren.

Aangezien de niet-naleving van de GDPR streng wordt gesanctioneerd, maar ook het niet respecteren van bepaalde wettelijke bewaartermijnen vaak verstrekkende gevolgen kan hebben, is het opstellen en implementeren van een coherent bewaringsbeleid dat zowel rekening houdt met de vereisten van de GDPR als met de wettelijke bewaringstermijnen van cruciaal belang geworden.  

Tijdens deze opleiding zal er aan de hand van praktische voorbeelden dieper worden ingegaan op de talrijke wettelijke bewaringstermijnen waarmee een organisatie wordt geconfronteerd en hoe deze met elkaar kunnen worden verzoend zonder de privacyregels te schenden.    

Daarnaast wordt er ook gekeken naar bepaalde aspecten van informatieveiligheid en het belang van het maken van goede contractuele afspraken met leveranciers van goederen en diensten die de organisatie gebruikt in het kader van het opstellen, bewaren en archiveren van organisatiedocumenten.

Een oud-cursist meldde ons: "Zeer droge materie goed gebracht. Mevrouw J. Auwerx beheerst deze materie volledig. Het heeft ons geboeid. We kregen op korte tijd relevante en goed gebundelde informatie."

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.