Actualia en topics jeugdrecht voor advocaten


Opleiding en intervisie jeugdrecht
Opleiding Wetgeving en administratie 160406

Introductie

Deze opleiding die halfjaarlijks ingericht zal worden, richt zich naar advocaten gespecialiseerd in jeugdrecht of die zich daarin wensen te specialiseren. In elke sessie komen nieuwe topics aan bod die ook aangegeven kunnen worden door de deelnemers. Deze opleiding is geen éénrichtingsverkeer van de docent naar de deelnemers, maar een interactieve sessie waar het delen door alle aanwezigen van kennis, goede praktijken, ondervonden drempels, ... centraal staat.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • advocaten gespecialiseerd in het jeugdrecht
  • advocaten die zich wensen toe te leggen op het jeugdrecht

Programma

1. Actualia

  • De OVB doet een Aanbeveling aan de Vlaamse Balies tot een protocol voor de Jeugdadvocaat
  • 01/01/2019: het vernieuwde Jeugddeliquentierecht treedt in werking (in dit theoretisch gedeelte worden niet alleen de teksten van de aanbeveling en van het nieuwe decreet onder de loep genomen, er wordt tevens een duiding gegeven van wat concreet wijzigt of behouden blijft)

2. Topic

Een stand van zaken betreffende de directe werking van Internationale Verdragen

  • Toetsing aan de hand van vonnissen en arresten
  • Toetsing aan de rechtsleer
  • Wetenschappelijke nota van de OVB

Els De Frene (Waregem, 19/10/1973) studeerde in 1997 af met onderscheiding aan de Faculteit Rechten Universiteit Gent en is sinds 1 oktober 1997 advocaat aan de Balie van Kortrijk. Zij volgde daarna nog diverse opleidingen waaronder in 2008 deze van bemiddelaar in familie- en handelszaken om vanaf 2009 de opleiding Jeugdadvocaat te volgen en te beëindigen in 2010 waardoor zij sinds 2009 al regelmatig tussenkomsten verleende aan minderjarigen en hun ouders.

Zij is actief in diverse Commissies Jeugd, waaronder straks haar vijfde jaar in de Commissie Jeugd te Kortrijk, waarbij zij op OVB niveau Kortrijk in de Commissie Brussel vertegenwoordigt.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.