Actua vreemdelingenrecht & impact COVID19-maatregelen

Webinar Wetgeving en administratie 200250

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Maatschappelijk assistenten
  • Ondersteunende diensten die juridisch advies verstrekken aan vreemdelingen
  • Juristen
  • Advocaten

Programma

Tijdens deze opleiding worden wetswijzigingen, nieuwe koninklijke besluiten, regeringsbeslissingen, Europese richtlijnen, belangrijke nationale en Europese rechtspraak, ... inzake het Vreemdelingenrecht overlopen zodat men een duidelijke en actuele stand van zaken meekrijgt.

De COVID-19 maatregelen hebben eveneens een impact op de administratieve procedures inzake het vreemdelingenrecht in België en de visumaanvragen in het buitenland.

Eventuele vragen die u heeft, mag u ons steeds vooraf bezorgen via tine@escala.be met vermelding van de titel en datum van de opleiding of als opmerking bij uw inschrijving. Zodoende zal de spreker deze graag meteen meenemen in haar presentatie.

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 240,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Meester Veerle Vanneuville is sinds 2002 werkzaam als advocaat in Antwerpen. Zij was er het hoofd van de afdeling Vreemdelingenrecht van A-Law Advocaten tot december 2016 tot zij haar eigen kantoor Compitum Advocaten oprichtte gespecialiseerd in vreemdelingenrecht. Zij bouwde doorheen de jaren een zeer ruime expertise op inzake de behandeling van de dossiers inzake vreemdelingenrecht en de aanverwante procedures ten aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken, Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de voormalige Vaste Beroepscommissie, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State (o.a. asielprocedure, regularisaties, gezinshereniging, visumaanvragen) en is thans dagelijks actief in het vreemdelingenrecht.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.