Werken met adembescherming


Maak op een correcte manier gebruik van adembescherming
Opleiding Veiligheid 190534

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U bent op de hoogte van de risico’s eigen aan de te betreden ruimte.

U leert  op een correcte manier gebruik te maken van adembescherming.

Omschrijving

Bent u op de hoogte van de risico’s van schadelijke atmosferen en besloten ruimten? Weet u hoe u op een correcte manier gebruik kunt maken van adembescherming en u zich op een veilige manier in een risicovolle ruimte kunt begeven?

Adembescherming is van levensbelang wanneer men zich moet begeven in een met rook of andere dampen gevulde omgeving. Om de uitrusting op een correcte manier te kunnen gebruiken is een opleiding vereist. Dit garandeert dat men zich op een veilige manier in dergelijke risicovolle ruimtes kan begeven.

Een voorbeeld van een risicovolle ruimte is bijvoorbeeld een besloten ruimte zoals bijvoorbeeld opslagtanks, riolen, putten met beperkte toegankelijkheid, …

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Werknemers die regelmatig werken uitvoeren in een ruimte waar adembescherming is aangewezen.

Toelatingsvoorwaarden

Minstens 18 jaar en medisch geschikt.

Methodologie

Zowel theoretisch als praktisch worden de deelnemers getraind in een correct gebruik van PBM’s ter bescherming van de ademhaling.

Komen aan bod: stofmaskers, half- en volgelaatsmaskers met bijhorende filters, persluchtapparatuur, zelfaanzuigende adembeschermingsmiddelen, autonoom ademhalingstoestel.

Omwille van de interactie worden er maximaal 12 deelnemers toegelaten.

Programma

Vertaling van de theorie naar de praktijk

  • Wetgevend kader
  • Risico’s van schadelijke atmosferen, besloten ruimten
  • PBM’s, adembescherming
  • Voorbereiding, aandachtspunten, ontsmetting, onderhoud, metingen
  • Types, omstandigheden, omgevingen
  • Regelen van de ademhaling
  • Persluchttoestel
  • Bewegen met adembescherming
  • Bespreking van enkele cases
  • Scenario training, blindloopoefening, oefening in klas

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.