Veiligheidsaspecten bij het reinigen onder spanning


De reële gevaren en de verantwoordelijkheden vanuit de praktijkhoek
Opleiding Veiligheid 111192
NIEUW

Omschrijving

Ondanks alle preventieve maatregelen zijn elektrische installaties en machines onderhevig aan vervuiling. De aard van de vervuiling wordt bepaald door de activiteiten. Deze vervuiling kan een bedreiging vormen voor de bedrijfszekerheid van de installaties en zal veelal leiden tot productieverliezen, hoge herstellingskosten en in sommige gevallen tot noodsituaties, zoals bijvoorbeeld vonkoverslag, slechte elektrische contacten, kortsluiting, brand en elektrocutie. Vandaar het belang van periodieke reiniging. Reinigen kan bovendien ook noodzakelijk zijn in het kader van hygiëne en voedselveiligheid.

Reinigen onder spanning dient met de nodige omzichtigheid en deskundigheid en volgens afgesproken procedures te gebeuren. In deze opleiding wordt "reinigen onder spanning" in de ruime betekenis behandeld vanuit een praktische invalshoek.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Onderhoudsverantwoordelijken en preventieadviseurs.

Methodologie

Deze opleiding wordt gegeven vanuit de praktijkervaring van de docent. Aan de hand van de wettelijke voorschriften, procedures en praktijkvoorbeelden schetsen we u de reële gevaren en de verantwoordelijkheden voor het bedrijf, verbonden aan het reinigen onder spanning. Een aantal praktijkvoorbeelden worden besproken. De docent maakt ook gebruik van filmmateriaal.

Programma

 • Wat verstaat men onder reinigen onder spanning?
 • Waarom en wanneer reinigen onder spanning?
 • Wettelijk kader. Richtlijnen en normering.
 • Voorafgaande noodzakelijke voorbereidingen tot de werkzaamheden
 • Uitvoeringspersoneel
 • Reinigingsmiddelen
 • Risico's en hun gevolgen
 • Preventiemaatregelen en beschermingsmiddelen
 • Reinigen van elektrische kasten en hoogspanningscabines
 • Reinigen van machines en installaties in werking
 • Praktijkvoorbeelden

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 05/03/2020 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Roeselare
 • Oostnieuwkerksesteenweg 111
 • 8800 Roeselare
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
zaterdag 25/04/2020 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Ghislain De Boever is preventieadviseur en consultant veiligheid. Dankzij zijn ruime ervaring in de materie, zijn interactieve en dynamische aanpak is deze opleiding een aanrader om te volgen.