Veiligheid & welzijn voor de hiërarchische lijn


Een wettelijke verplichting voor de leidinggevenden
Opleiding Veiligheid 190222

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U bent na het volgen van deze opleiding voldoende op de hoogte van de Wet Welzijn en zijn toepassingen om actief mee te werken aan de uitwerking van een veiligheidsbeleid in de onderneming waar u tewerkgesteld bent.

Omschrijving

De leidinggevenden hebben van de wetgever taken en opdrachten gekregen om het welzijnsbeleid in de onderneming te ondersteunen en te implementeren in de dagelijkse werking.

De hiërarchische lijn is namelijk een belangrijke partner voor de interne preventiedienst.

Om die taak in te vullen op een manier die conform de wetgeving is, is het aangewezen om hierover voldoende kennis en vaardigheden te verwerven.

De leidinggevende moet niet alleen op de hoogte zijn van zijn taken, opdrachten, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden maar moet hij m.a.w. ook kennis hebben van methoden en vaardigheden inzake implementatie van welzijn op het werk.

Dit is alvast de doelstelling van deze opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot de leidinggevenden van bedrijven of organisaties.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

Tijdens deze opleiding ligt de klemtoon op het verwerven van kennis,kunde en op de praktische aanpak.

Theoretische beschouwingen worden afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk.

Het programma is modulair samengesteld en de klemtonen worden gelegd rekening houdende met de interesses en de vraagstellingen van de deelnemers.

Om de interactie te bevorderen worden maximaal 12 deelnemers toegelaten tot deze opleiding.

Programma

Module 1

 • Situering wettelijk kader
 • Actoren binnen het welzijnsbeleid: interne en externe preventiedienst, externe dienst technische controle, comité PBW, …
 • Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de werkgever, de leidinggevenden en de werknemers
 • Taken en opdrachten van de leidinggevenden
 • Communicatie betreffende veiligheid en welzijn
 • Integratie van de welzijnsdomeinen in het veiligheidsbeleid
 • Werken met derden, tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

Module 2

 • Dynamisch risicobeheer, jaaractieplan, globaal preventieplan
 • Risicoanalyse en risicoevaluatie
 • Hiërarchie van de preventiemaatregelen
 • Onthaal, opleidingen, instructies, …
 • Collectieve en persoonlijke bescherming
 • Aankoopbeleid
 • Arbeidsongevallenonderzoek
 • Werkplaatsonderzoek
 • Controle arbeidsmiddelen
 • Werken met gevaarlijke producten

Ignaas Crombez, is preventiedeskundige ergonoom en preventieadviseur niveau 1. Hij is consultant veiligheids-, welzijns- en milieubeleid. Hij is ook adviseur en auditor voor zorgsystemen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.